Korporatīvā apmācība

Menedžments

Mērķauditorija

Visi, kam nākas lielākā vai mazākā mērā piedalīties organizācijas vadībā, vadības politikas veidošanā, vadītājiem un darbiniekiem, kurus interesē savas organizācijas labklājība un maksimāli efektīva sava mērķa sasniegšanas ceļa atrašana. 

Programmas mērķis

Iepazīstināt semināra dalībniekus ar organizācijas attīstības fāzēm, vadības īpatnībām katrā no tām, vadības stilu saistību ar organizācijas kultūras elementiem un parādīt to ietekmi uz organizācijas darbības efektivitātes paaugstināšanu.

Programmas apraksts

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegta informācija par sekojošiem jautājumiem:

  • organizācijas mērķiem, misiju un to ietekmi uz organizācijas dzīvi
  • organizācijas dzīves cikls, tā fāzes
  • vadītāja rīcība un izvēlētais vadības stils katrā no dzīves cikla fāzēm
  • kāpēc „gudri” vadītāji kļūdās?
  • kā noteikt, kurā attīstības cikla fāzē ir jūsu organizācija?
  • kā nodrošināt vadības stilu atbilstību organizācijas vajadzībām, un nevis katra vadītāja personīgajām kaprīzēm.

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs.

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks ir ieguvis labas zināšanas par organizācijas dzīves ciklu, organizācijas efektīvai vadībai piemērojamiem vadības stiliem, organizācijas kultūras fenomeniem katrā no dzīves cikla stādījām, ieguvis praktiskus padomus un rīkus, kurus var piemērot savas organizācijas pētīšanai un tās darbības efektivitātes uzlabošanai.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena