Korporatīvā apmācība

Veiksmīga klientu attiecību veidošana

Mērķauditorija

Darbinieki, kuri saskaras ar dažādu produktu un pakalpojumu pārdošanu –Klientu darījumu vadītāji, Privātpersonu apkalpošanas vadītāji, klientu apkalpošanas menedžeri, kā arī jebkurš darbinieks, kurš vēlas padziļināti izprast attiecību ar klientu veidošanas mehānismus un saprast šo attiecību lomu viņa personīgās darba efektivitātes celšanā.  

Programmas mērķis

Izveidot dalībniekiem vienotu priekšstatu par pārdošanas procesa norisi, par tā struktūru un pamata metodēm klienta lēmumu pieņemšanas procesa iespaidošanai, sniegt semināra dalībniekiem priekšstatu par klienta vēlmju un to apmierināšanas komplekso dabu.

Programmas apraksts

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegta informācija par sekojošiem jautājumiem:

 • klientu apkalpošanas procesa prasības, norises etapi
 • apkalpošanas mērķu definēšana
 • klientu segmentācija; konkrētās organizācijas klientu segmenti
 • sagatavošanās vizītei; sagatavošanās klientu atnākšanai
 • kontakta dibināšana, sarunas atklāšana
 • orientācija situācijā
 • prezentācija, piedāvājums
 • argumentācija
 • piezīmes, iebildumi, to pārvarēšana
 • sarunas noslēgums; lēmumu pieņemšana
 • sadarbība turpmāk; komandas darba organizācija sadarbības nodrošināšanai.

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs, videofilmēšana, kuras laikā dalībnieki praktiski izmēģina apgūtās pārdošanas metodes un saņem pasniedzēja un citu semināra dalībnieku atgriezenisko saiti. Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks ir ieguvis labas klientu apkalpošanas prasmes, apguvis pārdošanas speciālistu konstruktīvas sadarbības principus, pilnveidojis klientu apkalpošanas un pārdošanas organizēšanas kārtību filiālēs.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena