Korporatīvā apmācība

Pārdošanas sarunu vadīšana

Mērķauditorija

Darbinieki, kuri saskaras ar jebkuru produktu pārdošanu, klientu darījumu vadītāji, privātpersonu apkalpošanas vadītāji, klientu apkalpošanas menedžeri, kā arī kompāniju darbinieki, kuru tiešajos pienākumos ietilpst jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un virzība tirgū.

Programmas mērķis

Parādīt dalībniekiem kompleksās pārdošanas iespējas, atklāt metodes, ar kuru palīdzību klients var viena izvēlēta produkta vai pakalpojuma vietā saņemt vairākus savā starpā saistītus produktus vai pakalpojumus, tādā veidā pilnīgāk apmierinot savas vajadzības. Izveidot ar klientu stabilas ilgtermiņa attiecības.

Programmas apraksts

Programmas laikā kursa dalībniekiem tiek sniegtas pamatzināšanas par crosselling – “saistīto produktu pārdošanu”. Pamata tēmas, kuras apskatītas kursā:

  • Crosselling – efektīvākā metode produktu un pakalpojumu virzībai tirgū
  • Saistītie produkti, šo produktu raksturojums
  • Saistīto produktu pārdošanas taktika fiziskām un juridiskām personām
  • Kllienta vajadzību izzināšana un šo vajadzību apmierināšana ar saistīto produktu palīdzību
  • Produktu komplektu pārdošanas metodes u.c

Mācību  metodes

Lekcijas, diskusijas, praktisku situāciju analīze, vingrinājumi. Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks ir apguvis zināšanas par crosselling pamatiem, izpratis saikni starp dažādiem kompānijas piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem un apguvis šo dažādo produktu un pakalpojumu pārdošanas iemaņas, spēju kompleksi apmierināt klientu vajadzības tieši ar jūsu kompānijas piedāvājuma palīdzību, stimulējot klientu sadarboties tieši ar jums un nemeklēt alternatīvus risinājumus citās kompānijās.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena