Korporatīvā apmācība

Pārrunu vadīšana

Mērķauditorija

Visi, kuru pienākumos ietilpst dažāda veida pārrunu vadīšana, gan ar klientiem, gan darbiniekiem, cilvēki, kuru darba rezultāti tieši ir atkarīgi no viņu spējas pārliecināt partneri, pārrunu ceļā panākt abām pusēm optimāla un izdevīga lēmuma pieņemšanu.

Programmas mērķis

Sniegt grupas dalībniekiem nepieciešamās zināšanas par efektīvu pārrunu vešanas metodiku, par tās izmantošanu abpusēji izdevīga, uz objektīviem kritērijiem balstīta lēmuma pieņemšanā, kā arī stiprināt katra semināra dalībnieka individuālās pārrunu vešanas iemaņas, spēju saprast oponenta intereses un viedokļus, rodot kopīgu jautājumu risinājumu bāzi.

Programmas apraksts

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegtas pamatzināšanas par:

  • Hārvardas principiālo pārrunu vešanas rašanās vēsture, nepieciešamība, pielietojuma sfēras un aktualitāte mūsdienās
  • Pārrunu vešanas stili
  • Hārvardas principiālo pārrunu principi un bāzes elementi
  • Intereses vs Pozīcijas – sekas pārrunu procesa norisē
  • Lēmumu variantu izstrādes metodikas;
  • Objektīvu kritēriju izmantošana
  • Oponentu „netīrās spēles” un ko ar tām darīt?

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs.

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks ir izpratis Hārvardas principiālo pārrunu vešanas metodiku, pielietojis to praktiski kursa laikā piedāvāto uzdevumu laikā, izpratis metodikas pielietošanas iespējas un ieguvumus gan pārrunās ar konkurentiem, gan partneriem, kā arī konfliktu risināšanas situācijās. Hārvadras pārrunu stils ir neatņemama jebkuru efektīvu pārrunu sastāvdaļa gan darbā ar klientiem, gan biznesa partneriem, gan savas kompānijas darbiniekiem un to visu semināra dalībnieki spēs izmantot savas komunikācijas uzlabošanā.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena