Korporatīvā apmācība

Telemārketings

Mērķauditorija

Darbinieki, kuru pienākumos ietilpst produktu un pakalpojumu pārdošana ar telefona starpniecību.

Programmas mērķis

Dot dalībniekiem gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas efektīvas pārdošanas sarunas vadīšanā pa telefonu.

Programmas saturs

  • Iepazīšanās. Kursa mērķi.
  • Telemārketings saskarsmes struktūrā.
  • Telemārketinga struktūra – struktūras trijstūris.
  • Telemārketinga plusi un mīnusi.
  • Pārdošanas sarunas struktūra, plāns - Sagatavošanās; kādu informāciju nepieciešams ievākt? Noskaņojums pirms sarunas, sarunas laikā? Uz kādiem jautājumiem Jums ir jāsagatavo atbilde, pirms doties pie klienta?
  • Sarunas sākums, kontakta dibināšana - Kas ir svarīgs pie sarunas sākuma? Aktīvā klausīšanās. Priekšā stādīšanās. Pirmie teikumi – pazīstamam un nepazīstamam klientam? Pauzes – to nozīme atgriezeniskās saites veidošanā. Kas liecina par kontakta nodibināšanos, kā to pārbaudīt?
  • Izpēte, jautājumu uzdošana - Dažādie jautājumi, kādus uzdot klientam. Jautāšanas metodes – SPIN, Piltuves princips, Zivs. Praktiskais vingrinājums.
  • Iespēja piedāvāt, prezentēt  - Kā pareizi tikt līdz iespējai prezentēt; no klienta “nākošās zīmes” par nepieciešamību veikt prezentāciju. Uz klientu un uz mērķi orientētas prezentācijas īpatnības. Kad var iztikt bez prezentācijas? Praktiskas prezentācijas veikšana.
  • Iebildumu uzklausīšana, atbilde - Iebildumu kategorijas, to pārvarēšana. Argumentācijas metodes. Pareizās argumentācijas taktikas izvēle. Praktiskais vingrinājums.
  • Sarunas noslēgums - Efektīvas metodes sarunas noslēgumam. Vienošanās, rezumējums (tātad esam vienojušies par sekojošo…) Pozitīva atvadīšanās.

Apmācības metodes

Lomu spēles, izspēlējot reālas pārdošanas situācijas pa telefonu; šo pārdošanas sarunu analīze; praktiskie vingrinājumi; diskusijas.

Rezultāts

Darbinieks ir apguvis nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai kvalitatīvi realizētu dažāda veida gan pārdošanas, gan aptaujas formas pa telefonu.

Pasniedzējs

Kursa ilgums: 1 diena