Korporatīvā apmācība

Saskarsme klientu apkalpošanā

Programmas mērķis

Iepazīstināt dalībniekus ar efektīvas komunikācijas un pārdošanas pamatprincipiem, pilnveidot dalībnieku komunikācijas prasmes, tādā ļaujot dalībniekiem padarīt efektīvāku savu ikdienas saskarsmi gan ar kolēģiem, gan klientiem, līdz ar to veicinot darba rezultātu uzlabošanos.

Mērķauditorija

Visi, kam nākas klientu apkalpošanā un pārdošanā, dažāda līmeņa klientu menedžeri, klientu apkalpošanas speciālisti, darījumu vadītāji u.c., kuru darba specifika ir saistīta ar ikdienas komunikāciju ar klientiem un visdažādāko preču, produktu un pakalpojumu pārdošanu.

Rezultāti

Kursu beidzot, dalībnieks ir apguvis efektīvas saskarsmes un pārdošanas pamatprincipus – iepazinies ar pārdošanas sarunas struktūru un tā elementiem, sapratis katra mozaīkas elementa svarīgo lomu kopējās klientu apkalpošanas sarunas veiksmīgas norises organizācijā. Dalībnieks ir apguvis klienta vajadzību izzināšanas prasmes un izprot klienta lēmumus ietekmējošos faktorus, kā
arī ir ieguvis praktiskus ieteikumus sava personīgā saskarsmes un klientu apkalpošanas stila uzlabošanai.

Programma

  • Sarunas struktūra ar klientu
  • Prasme dibināt efektīvu pirmo kontaktu
  • Komunikācijas barjeras un kā tās pārvarēt
  • Klientu vajadzību izzināšana
  • Jautājumu uzdošana, aktīvā klausīšanās
  • Cilvēki un viņu dažādie saskarsmes stili ‐ pārdevēju un cita apkalpojošā personāla rīcība dažādās situācijās
  • Piedāvājuma izteikšana, prezentācija
  • Efektīvi klientu apkalpošanas principi, to pielietojums; lojāls klients
  • Konflikti, to risināšana, grūtie klienti
  • Stress un ko ar to darīt

Pasniedzējs

Mācību laiks: 2 dienas