Korporatīvā apmācība

Teicama klientu apkalpošana un attiecību veidošana ar klientu

Mērķauditorija

Visiem, kam ikdienas darba procesā nākas saskarties ar citiem cilvēkiem (klientiem un darbiniekiem, draugiem un citiem) un ir vēlme uzlabot savas komunikācijas prasmes, visiem, kam nākas saskarties ar pārdošanas procesa organizāciju un realizāciju, dažāda līmeņa klientu menedžeri, pārdevēji, klientu apkalpošanas speciālisti, darījumu vadītāji u.c., kuru ikdienas darba rezultativitāte un pozitīvs iznākums saistās ar efektīvu komunikāciju.

Programmas mērķis

Dot padziļinātu izpratni par faktoriem, kuri ietekmē komunikācijas procesa kvalitāti, klienta apmierinātības līmeni ar darbinieka veikto, paplašināt semināra dalībnieku priekšstatu par sociālās vides faktoru ietekmi uz klienta lēmumu pieņemšanas procesu, sniegt semināra dalībniekiem vienkāršas un saprotamas  rekomendācijas savas ikdienas komunikācijas stila uzlabošanai.

Programmas apraksts

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegtas padziļinātas zināšanas šādos tematos:

  • pirmais iespaids, kā to pareizi radīt un kas to ietekmē?
  • saskarsmi ietekmējošās barjeras (sociālās, kultūras, psiholoģiskās u.c.)
  • saskarsmi ietekmējošo barjeru atpazīšana un pārvarēšana;
  • cilvēki un viņu dažādie saskarsmes stili -  pārdevēju un cita apkalpojošā
  • personāla rīcība dažādās situācijās;
  • konflikti, to risināšanas metodes;
  • informācijas sniegšanas knifi – ka pateikt tā, lai otrs cilvēks tevi saprot?

Mācību metodes

Lekcijas, situāciju analīze, diskusijas, grupu darbs, videofilmēšana, kuras laikā dalībnieki praktiski izmēģina apgūtās pārdošanas metodes un saņem pasniedzēja un citu semināra dalībnieku atgriezenisko saiti. Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks orientējas galvenajās komunikāciju barjeru kategorijās, kuras traucē starppersonu komunikācijas procesam, ir iemācījies tās atpazīt komunikācijas procesā ar klientu un iepazinis veidus, kā tās pārvarēt. Dalībnieks ir apguvis konfliktu risināšanas pamata metodes, kā arī metodiku kontakta izveidošanai ar saniknotu klientu, perfekti pārzina informācijas sniegšanas metodes un kā informēšanas procesu padarīt efektīvāku.

Pasniedzējs 

Mācību laiks: 1 diena