Korporatīvā apmācība

Efektīva pārmaiņu vadība

Mērķauditorija: 

Augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, personāla vadītāji, speciālisti, kuri atbildīgi par uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanu, par operatīvo un taktisko plānu realizāciju, kā arī jebkurš, kura darba pienākumi vai interese ir saistīti gan ar savu personīgo, gan darbinieku potenciāla izmantošanu efektīvāku un lietderīgāku darba rezultātu sasniegšanā. 

Programmas mērķis: 

Pilnveidot izpratni par nepieciešamību laicīgi apzināt apkārtējā vidē un uzņēmumā briestošās pārmaiņas, vadīt to norisi un sasniegt iepriekš paredzētos rezultātus.

Programma

 • pārmaiņas kā neizbēgama jebkura līmeņa organizācijas ikdien
 • cilvēciskie un emocionālie pārmaiņu aspekti
 • pārmaiņu cikls – iespēja paredzēt un vadīt pārmaiņu procesu
 • stagnācija, tās diagnoze; izeja no stagnācijas
 • sagatavošanās fāze; nākotnes vīzijas radīšana
 • metodes Gatavība – Vēlme – Spēja pielietošana
 • pāreja uz produktīvu darbību
 • realizācijas fāze; emociju dinamikas analīze
 • formālās un neformālās komunikācijas kanālu izmantošana
 • pārbaude uz izturību
 • jauna domāšanas veida un rīcības izstrādāšana
 • mērķa sasniegšana

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs.  Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par pārmaiņu procesa norisi, par faktoriem, kuri ietekmē šo norisi, par cilvēku reakcijām uz pārmaiņu procesu. Dalībnieki ir uzzinājuši par pārmaiņu procesa vadības nepieciešamību, par šī procesa organizāciju iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena