Korporatīvā apmācība

Konfliktu risināšana

Mērķauditorija

Visi, kam nākas saskarties ar pārdošanas procesa organizāciju un realizāciju, dažāda līmeņa klientu menedžeri, klientu apkalpošanas speciālisti, klientu apkalpošanas centru vadītāji u.c.

Programmas mērķis

Sniegt semināra dalībniekiem vienotu priekšstatu par konfliktu risināšanas principiem un to pārvarēšana metodēm, dažādiem konfliktējošo klientu tipiem un rīcību ar tiem pilnīgi visās ar klientiem, sadarbības partneriem saistītajās situācijās, kā arī gadījumos, kad konflikti ir starp darbiniekiem gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu radīti.

Programmas apraksts:

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegta informācija par sekojošiem jautājumiem:

  • konfliktu būtību
  • konfliktu cēloņiem un sekām
  • konfliktējošo klientu tipiem un darbu ar tiem
  • konfliktu risināšanas stratēģijas, to praktiskā pielietošana
  • neverbālā saskarsme
  • stresa pārvarēšanas principi un metodes.

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs, videofilmēšana, kuras laikā dalībnieki praktiski izmēģina apgūtās pārdošanas metodes un saņem pasniedzēja un citu semināra dalībnieku atgriezenisko saiti. Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks ir ieguvis labas konfliktu risināšanas prasmes, uzzinājis par konfliktu cēloņiem un to risināšanas metodēm apkalpojošajā sfērā, komandā un ikdienas darbā ar kolēģiem, kā arī sadzīves situācijās ar draugiem un paziņām. Dalībnieks ir ieguvis plašu informāciju par neverbālās komunikācijas lomu komunikācijas procesā, kā arī saņēmis veselu klāstu ar stresa pārvarēšanas metodēm.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena