Kursu un semināru saraksts

Jūlijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
23. jūlijā, 17:30-21:15, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val. Larisa Gerasimenoka

Augusts

Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (35 stundas)
4. augustā, 9:00-14:00, 4., 6., 11., 13., 18. un 20. augustā, latv. val. Rasma Urtāne
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
5. augustā, 17:30-21:15, pirmd., trešd., ceturtd., latv. val. Margarita Drožžina
Seminārs "Darba samaksa un darba laika uzskaite grāmatvedībā – darbaspēka izmaksu optimizācija"
10. augustā, 10:00-14:00, kriev.val. Agris Svare
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (35 stundas)
10. augustā, 17:30-21:15, 10., 11., 13., 17., 18., 20. un 24. augustā, latv. val. Rasma Urtāne
Seminārs "Darba samaksa un darba laika uzskaite grāmatvedībā – darbaspēka izmaksu optimizācija"
11. augustā, 10:00-14:00, latv.val. Agris Svare
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
13. augustā, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv.val. Dace Kalniņa
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
21., 28. augustā, 4., 11., 18., 25. un 30. septembrī, 10:00-16:10, latviešu/angļu valodā Toms Kalderovskis

Septembris

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
2. septembrī, 9:30-13:30, trešd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
3. septembrī, 17:30-21:15, ceturtd., kriev.val. Larisa Miņejeva
Projektu vadības kursi. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
4., 11., 18., 25. septembrī, 2. un 9. oktobrī, piektdienās, 10:00-15:30, latviešu valodā Agris Olmanis
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
5. septembrī, 9:30-14:30, sestdienās, latv.val. Margarita Drožžina
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
7. septembrī, 17:30-21:15, pirmd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
8. septembrī, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., kriev. val. Olga Stepanova
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
9. septembrī, 9:30-13:30, trešd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
11. septembrī, 9:30-13:30, piektd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val. Larisa Berestova

Novembris

Projektu vadības kursi. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
27. novembrī, 4. , 11., 17. decembrī, 8. un 15. janvārī, 10:00-15:30, latviešu valodā Agris Olmanis