Kursu un semināru saraksts

Februāris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
27. februārī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv.val. Larisa Berestova

Marts

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
5. martā, 17:30-21:15, ceturtdienās, latv.val. Solvita Kalniņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
6. martā, 9:30-13:30, piektdienās, kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Seminārs "Izmaiņas nodokļu likumdošanā 2019. – 2020. gadā"
6. un 13. martā 2020, 9:30-14:30, kriev.val. Larisa Miņejeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
10. martā, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., kriev. val. Olga Stepanova
Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
10. martā, 9:30-13:30, 10., 12., 17. un 19. martā, latv.val. Larisa Berestova
Seminārs "Darba samaksa un darba laika uzskaite grāmatvedībā – darbaspēka izmaksu optimizācija"
12. martā, 10:00-14:00, kriev.val. Agris Svare
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (35 stundas)
12. martā, 17:30-21:15, 12., 16., 17., 19., 23., 24. un 26. martā, latv. val. Rasma Urtāne
Seminārs "Darba samaksa un darba laika uzskaite grāmatvedībā – darbaspēka izmaksu optimizācija"
17. martā, 10:00-14:00, latv.val. Agris Svare
Seminārs "Izmaiņas nodokļu likumdošanā 2019. – 2020. gadā"
18. un 25. martā 2020., 9:30-14:30, latv. val. Solvita Kalniņa
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
24. martā, 17:30-21:15, otrd., kriev.val. Larisa Miņejeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
24. martā, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv. val. Dace Kalniņa
Seminārs "Gada pārskats -2019"
24. martā, 10:00-15:00, kriev. val. Natālija Panova
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
25. martā, 9:30-13:30, trešd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
28. martā, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val. Larisa Berestova
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
28. martā, 4., 18., 25., aprīlī, 2., 9. un 12. maijā, 10:00-16:10, latviešu/angļu valodā Dainis Zariņš

Aprīlis

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
1. aprīlī, 9:30-13:30, trešd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
1. aprīlī, 17:30-21:15, trešdienās, latv.val. Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
16. aprīlī, 17:30-21:15, ceturtdienās, kriev.val. Larisa Miņejeva
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
17., 24., 30. aprīlī, 8., 15., 22. un 25. maijā, 10:00-16:10, latviešu/angļu valodā Toms Kalderovskis
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
20. aprīlī, 17:30-21:15, pirmd., trešd., latv. val. Larisa Berestova

Maijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
7. maijā, 17:30-21:15, otrd., ceturt., kriev. val. Larisa Berestova
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
8. maijā, 9:30- 13:30, piektdienās, latv. val. Larisa Berestova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
16. maijā, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val. Margarita Drožžina
Projektu vadības kursi. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
22., 29. maijā, 5., 12., 19. un 26. jūnijā, piektdienās, 10:00-15:30, latviešu valodā Agris Olmanis

Jūnijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
2. jūnijā, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., piektd., kriev. val. Olga Stepanova

Septembris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
5. septembrī, 9:30-14:30, sestdienās, latv.val. Margarita Drožžina
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val. Larisa Berestova