Visi kursi

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)

€ 268.20 + PVN

Bilancspējīgu grāmatvežu kursi centrā "Latvikon" kļūs par labu sākumu! Kopš 1993. gada centrs ir apmācījis desmitiem tūkstošu Latvijas grāmatvežu.

Grupas: Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)

20. janvārī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val. , Margarita Drožžina
6. februārī, 9:30-13:30, otrd., trešd., piektd., latv.val. , Larisa Berestova
8. februārī, 9:30-13:30, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val. , Olga Stepanova
13. februārī, 17:15-21:10, otrd., ceturtd., kriev. val. , Larisa Berestova
15. martā, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val. , Margarita Drožžina
7. aprīlī, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val. , Larisa Berestova

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas) Jauns

€ 346.40 + PVN

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Grupas: Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)

16. janvārī, 18:00-21:00, otrdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva
21. februārī, 9:30-13:30, trešdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
26. februārī, 17:15-21:10, pirmdienās., latv.val. , Ingrīda Lejniece

Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas) Jauns

€ 225.00 + PVN

Nodokļu likumdošana nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni

Grupas: Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)

7. februārī, 17:15-21:10, trešd., latv. val. , Elēna Šeturiņa
9. februārī, 9:30-13:30, piektd., kriev.val. , Tatjana Jermolajeva
12. februārī, 18:00-21:15, pirmd., kriev. val. , Larisa Miņejeva
16. februārī, 9:30-13:30, piektd., latv.val. , Elēna Šeturiņa

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)

€ 433.20 + PVN

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.

Grupas: Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)

7. februārī, 18:00-21:00, trešdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece
13. februārī, 9:30-13:30, otrdienās., latv.val. , Elēna Šeturiņa
22. februārī, 18:00-21:00, ceturtdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva

Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)

€ 648.00 + PVN

Apstipriniet savu kvalifikāciju ar starptautisku 3. līmeņa diplomu (Vidējais līmenis - "Starptautiskā finanšu uzskaite") vai 4. līmeņa diplomu (Augstākais līmenis - "Finanšu pārskatu sagatavošana saskaņā ar SFPS principiem")!

Grupas: Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)

7. februārī, Vidējais līm., 9:30-13:30, trešdienās, kriev.val. , Olga Stepanova
7. februārī, Vidējais līm., 17:15-21:00, trešdienās, latv.val. , Larisa Berestova
8. februārī, Vidējais līm., 17:15-21:00, ceturtdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva
9. februārī, Vidējais līm., 9:30-13:30, piektdienās, latv.val. , Larisa Berestova
20. februārī, Augst. līm., 17:15-21:00, otrdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece
20. februārī, Augst. līm., 17:15-21:00, otrdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva
22. februārī, Augst. līm., 9:30-13:30, ceturtdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

€ 626.03 + PVN

Vienīgais kurss Latvijā, kas no pirmās līdz pēdējai nodarbībai ir pilnīgi veltīts SFPS.

Grupas: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

21. martā, 9:30-14:30, trešdienās, latv. val. , Elēna Šeturiņa

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem LR, 2018. gada programma

€ 450.00 + PVN

Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim.


Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi (16 stundas) Jauns

€ 112 + PVN

Kurss paredzēts: kapitālsabiedrības īpašniekiem, vadītājiem, juristiem, galvenajiem vai vienīgajiem grāmatvežiem, kā arī akcionāriem.


Grāmatvedības uzskaite un finanses vadītājiem (48 stundas)

€ 397.44 + PVN

Grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu izprašana atbrīvos vadītājus no daudzām problēmām un ļaus efektīvāk vadīt biznesu.


Kvalifikācijas celšanas kursi "Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība" (50 stundas)

€ 396 + PVN

Šī kursa ietvaros Studentiem būs iespēja iegūt zināšanas par valsts un pašvaldību budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu un izpildies kārtību. Grāmatvedības uzskaites kārtošanu budžeta iestādēs un normatīvajiem dokumentiem, kas to nosaka. Budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību Valsts kasē.


Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros Jauns

€ 69 + PVN

Grupas: Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros

16. janvārī 2018, 10:00-14:00, krievu val. , Natālija Panova
6. februārī 2018, 10:00-14:00, krievu val. , Natālija Panova
8. februārī 2018, 10:00-14:00, latv. val. , Ingrīda Lejniece

Uzņēmumu gada pārskata par 2017. gadu sagatavošanas prakse, bilances posteņu analīze uz 31.12.2017, lai sagatavotos jaunajam pārskata gadam, ņemot vērā jauno «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu» Jauns

€ 69 + PVN

Grupas: Uzņēmumu gada pārskata par 2017. gadu sagatavošanas prakse, bilances posteņu analīze uz 31.12.2017, lai sagatavotos jaunajam pārskata gadam, ņemot vērā jauno «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu»

23 janvārī 2018, 10:00-15:00, krievu val. , Natālija Panova
24. janvārī 2018, 10:00-15:00, latv. val. , Ingrīda Lejniece

Aktuālais jaunajā «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā» un Gada pārskatu likuma un Konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi

€ 79 + PVN


«Aktuālie jautājumi uzskaitē, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšanā no 2016. gada 1. janvāra.»

€ 69 + PVN


«Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem»

€ 69 + PVN


«Aktuālie jautājumi par attaisnojuma dokumentiem un darījumiem skaidrā naudā»

€ 69 + PVN


«Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu no valdes locekļa ienākuma apmaksas kārtībā un ārkārtas dividenžu aprēķināšanā»

€ 69 + PVN


«Atvaļinājumu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība»

€ 69 + PVN


«Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi»

€ 69 + PVN


Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)

€ 750 + PVN

Projektu vadība - viens no populārākajiem biznesa izglītības virzieniem. Iegūtās zināšanas Jūs varēsiet veiksmīgi pielietot jebkurā nozarē.

Grupas: Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)

22. februārī, 2., 9., 16., 23. un 29. martā, 10:00-15:00, latviešu valodā , Agris Olmanis

Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course

€ 1500 + PVN

Šis kurss ir paredzēts pieredzējušiem projektu vadītājiem, kuri vēlas pilnveidot savas projektu vadības kompetences, kas balstītas uz PMP® standartiem projektu vadībā, un sagatavoties Project Management Institute, Inc (PMI)® Project Management Professional (PMP)® sertifikācijai.

Grupas: Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course

1., 7. martā, 5., 12., 19., 26. aprīlī un 3. maijā, 10:00-16:10, angļu valodā , Andrejs Čirjevskis
11., 18., 25. maijā, 1., 8., 15. un 19. jūnijā, 11:00-17:00, latv. valodā , Dainis Zariņš

Microsoft Project 2013 - 1.līmenis (8 stundas)

Juridiskām personām - € 120.00 + PVN


Microsoft Project 2013 - 2.līmenis (8 stundas)

€ 120.00 + PVN


Personāla vadības kursi (40 stundas)

€ 281.20 + PVN

Lielu vai mazu uzņēmumu vadīšana, finanšu, mārketinga vadīšana – tā vispirms ir cilvēku vadīšana.
Jūs iegūsiet labas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas personāla vadības sfērā, iemācīsieties pareizi risināt ar jaunu līdzstrādnieku pieņemšanu saistītos jautājumus un izpētīsiet problēmas, kādas rodas mijiedarbībā ar cilvēkiem – komandā, sapulcēs, konflikta situācijās.

Grupas: Personāla vadības kursi (40 stundas)

no 27. februāra līdz 29. martam, 18:00-21:00, otrd., ceturtd., latv. val. , Raina Vīra

Angļu valoda. Visi apmācību līmeņi. (Sadarbībā ar "NH mācību centru")

Angļu valodas kursi nodrošinās Tev zināšanas uz mūžu!


Datorkursi iesācējiem (vakara) (20 stundas)

150.00 € + PVN

Windows, Microsoft Office, Internets - vienas nedēļas laikā!
Kurss ir paredzēts grāmatvežu, sekretāru, firmas vadītāju apmācībai, kā arī visiem, kas vēlas apgūt datorzinību pamatus.


Datorkursi: MS Project (8 stundas)

Juridiskām personām - € 120.00 + PVN

Programma Microsoft Project paredzēta projektu plānošanai un vadīšanai ar datora palīdzību.
Pēc kursa apgūšanas Jums būs priekšstats, kā izmantojot programmu MS Project, organizēt projekta plānu, fiksēt plānotā projekta etapus, veicamo darbu laika grafiku, kā arī plānot projekta izpildei nepieciešamo finansējumu un projekta sadaļu izmaksas, kā sekot projekta gaitai.


Kā pārdot vairāk ekonomikas pārmaiņu laikā?

€ 135.17 + PVN

Seminārs paredzēts visiem, kuru ikdienas pienākumos ietilpst klientu apkalpošana, komunikācijas un ilgtermiņa stabilu un abpusēji izdevīgu attiecību veidošanu ar klientiem, dažādu līmeņu pārdošanas speciālistiem, kuriem ir vēlme un nepieciešamība pilnveidot savas individuālās pārdošanas prasmes, atrast jaunas pieejas pārdošanas veicināšanā pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kā arī iegūt plašu informāciju par dažādām pārdošanas metodēm un paņēmieniem.


Laika menedžments – kā izpildīt vairāk un samazināt stresu.

€ 135.17 + PVN

Jūs skrieniet pa galvu pa kaklu, bet darbu apjoms kā nemazinās, tā nemazinās? Jums šķiet, ka organizācija, kurā strādājiet, jūk prātā, ka tajā visi ir sajukuši, un kuru katru brīdi notiks kāda katastrofa, kura aiznesīs visus jūs prom kopā ar visiem ofisa galdiem, atskaitēm un priekšnieku?
Aizmiedziet acis, dziļi ievelciet elpu sagatavojieties – jūs lasiet informāciju, kura domāta tieši jums!


Telemārketings uz 100% – Kā efektīvi pārdot pa tālruni?

€ 135.17 + PVN

Telefons… Tas zvana katru dienu neskaitāmas reizes un praktiski visa darba diena paiet, runājot pa telefonu. Bet, jūs ne tikai atbildiet uz telefona zvaniet, jūsu darba pienākumos ietilpst zvanīt klientiem, esošajiem un jaunajiem, un runāt ar viņiem par esošajiem līgumiem un piedāvājumiem, mēģināt sarunāt jaunus.


Komandas veidošana un saliedēšana

€ 135.17 + PVN

Jūsu darbinieki bieži slimo un nepiedalās kolektīvajos pasākumos? Ģimene tiem ir svarīgāka par labiem darba rezultātiem? Katrs jūsu darbinieks ir zvaigzne, kurš prasa no vadības visu uzmanību un pacietību? Jūs nodarbina jautājums, kā tik dažādām un spilgtām personībām, kādi ir jūsu darbinieki līkt strādāt kā vienam veselumam, tai pat laikā nezaudējot katra darbinieka individuālās pozitīvās īpašības?


Lietvedības pamati (24 stundas)

€ 128.06 + PVN

Kurss domāts visiem interesentiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu sagatavošanu un apriti. Tā mērķis ir iepazīstināt ar dokumentu sagatavošanas prasībām, izprast lietvedības nozīmi iestādes darbā, kā arī izskaidrot lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanu.

Grupas: Lietvedības pamati (24 stundas)

24. janvārī, 18:00-21:00, 24., 25., 29., 31. janvārī, 1. un 5. februārī, latv. val. , Rasma Urtāne

Vācu, angļu, spāņu un 20 citu valodu kursi ONLINE

MĀCIETIES SVEŠVALODAS ONLINE NEIZEJOT NO MĀJĀM (sadarbībā ar NEW HORIZONS)

Lasīt vairāk

Korporatīvā apmācība

Darbam ar korporatīviem klientiem mēs piesaistām augsti kvalificētus pasniedzējus un izstrādājam apmācības programmu, ņemot vērā Jūsu biznesa specifiku.


PHP

Adobe Dreamweaver kursi – 1.līmenis (Pamatlīmenis)

€ 290.00 + PVN


Photoshop kursi – 1.līmenis (Pamatlīmenis)

€ 300.00 + PVN


Photoshop kursi – 2.līmenis (Eksperts)

€ 300.00 + PVN


Illustrator kursi – 1.līmenis (Pamatlīmenis)

€ 300.00 + PVN


Illustrator kursi – 2.līmenis (Eksperts)

€ 300.00 + PVN