Seminārs: "UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2018.g. saskaņā ar jauno "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu"

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Semināra programma:

1. Jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipi.
2. Deklarācijas jaunā forma un taksācijas periods – mēnesis.
3. Deklarācija iesniegšana par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšana.
4. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.
5. Reprezentācijas izdevumu norakstīšanai piemērojamie kritēriji.
6. Nodokļa bāzē iekļaujamo procentu aprēķins.
7. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība.
8. Ar nodokli apliekamās bāzes noteikšana šādos gadījumos:

 • uzņēmumam samazinot nesadalīto peļņu 2018.gadā
 • norakstītot debitoru parādus
 • izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam
 • izmaksājot dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas
 • norakstot zaudējumus
 • samazinot uzkrājumus
 • samazinot vai palielinot pamatkapitālu
 • norakstot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus
 • norakstot reprezentācijas izdevumus
 • norakstot personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus
 • aprēķinot nodokļa bāzē iekļaujamos procentu maksājumus
 • piemērojot atvieglojumus par ārvalstīs nomaksāto nodokli
 • piemērojot atvieglojumus par ziedojumiem
 • maksājumi nerezidentam, ja nodoklis nav ieturēts

Semināra lektors:

Larisa Miņejeva akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.

Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 15:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63B.
 • Semināra cena – € 69 + PVN (semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).


Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem              atlaide 10 %
Abonementa d-k vadītājiem                             atlaide 10% 
Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem       atlaide 5 %

Maksa
€ 69 + PVN

Nodarbību sākums un laiks

9. novembrī 2018, 10:00-15:00, latv.val. , Ingrīda Lejniece
16. novembrī 2018, 10:00-15:00, kriev.val. , Larisa Miņejeva

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"