Seminārs "Gada pārskats 2023 un uzņēmumu ienākuma nodoklis" (6 akad. stundas) ONLINE vai klātienē

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Semināra programma:

1.    Pamatlīdzekļu inventarizēšana, novērtēšana un atspoguļošana gada pārskatā
2.    Krājumu inventarizēšana, novērtēšana un atspoguļošana gada pārskatā
3.    Debitoru un kreditoru norēķinu salīdzināšanas prasības, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoru parādiem un nepieciešamās UIN korekcijas
4.    Nodokļu norēķinu salīdzināšana ar VID
5.    Nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi
6.    Grāmatvedības aplēses gada pārskatā
7.    Darījumi saistītām personām nepieciešamās UIN korekcijas un transfertcenu Dokumentācija
8.    Pārskata perioda un iepriekšējo periodu kļūdas
9.    Notikumi pēc bilances datuma
10.    Sabiedrību iedalījums kategorijās (mikro, maza, vidēja, liela), finanšu pārskatu sastāvs atkarībā no sabiedrības kategorijas
11.    Gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude

Semināra lektors:

Elīna TropaSertificēta praktizējoša grāmatvede ar lielu pieredzi uzņēmumos dažādās nozarēs, grāmatvedības un nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.
Maksa
€ 68 + PVN
Atlaides
  • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
  • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %