Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Semināra programma:

 1. 2018.gada pārskata sastāvs un sagatavošanas prasības
 2. Inventarizācijas kārtība gatavojoties gada pārskatam, inventarizācijas rezultātu atspoguļošana UIN deklarācijā
 3. Finanšu pārskata pielikumā uzrādāmā informācija
 4. Gada pārskatu revīzija 
 5. Starptautisko Grāmatvedības Standartu piemērošanas kārtība no 01.01.2018.g.
 6. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā uzrādāmā informācija.
 7. UIN mēneša deklarācijas aizpildīšanas kārtība 2018.gadā
 8. UIN deklarācijas par pārskata gada pēdējo mēnesi aizpildīšanas kārtība:
  • ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi
  • šaubīgie debitoru parādi
  • aizdevumi saistītām personām
  • ziedojumi
  • paaugstinātie procentu maksājumi
  • citas deklarācijas rindas
 9. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Semināra lektors:

Larisa Miņejeva akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.

Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.
 • Seminārs notiks no 10:00 līdz 15:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63B.
 • Semināra cena – € 69 + PVN (semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).


Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem              atlaide 10 %
Abonementa d-k vadītājiem                             atlaide 10% 
Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem       atlaide 5 %

Maksa
€ 69 + PVN

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"