Jurista konsultācijas

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

Lai nodrošinātu ērtāku un efektīvāku kompāniju darbības vadību, piedāvājam visa veida uzņēmumiem kompleksu juridisko apkalpošanu uz pastāvīga līguma pamata, kas veiksmīgāk ļaus Jūsu biznesam attīstīties un vienmēr savlaicīgi saņemt juridiskās un nodokļu konsultācijas.

Darījumi ar nekustamo īpašumu nodrošināšana

  • pirkuma pārdevuma līguma sastādīšana;
  • darījuma dokumentu atbilstības pārbaude, nepieciešamo dokumentu un ziņu šajā sakarā izprasīšana no attiecīgām fiziskām un juridiskām personām;
  • sarunu vešana.

Klientu interešu pārstāvība tiesās, darījumu sarunās, valsts un municipālās iestādēs

  • Pārrunas ar darījuma partneriem;
  • Strīdu pirmstiesas noregulēšana, mierizlīgumu sastādīšana;
  • Pārrunas ar darījuma partneriem, darījuma dokumentu sastādīšana;
  • Prasības pieteikumu, paskaidrojumu uz pretējās puses iesniegto prasību, apelācijas un kasācijas sūdzību sastādīšana;
  • Dokumentu paketes  (SIA, AS un cita veida) reģistrācijai UR sagatavošana) kā arī visa veida izmaiņu  kapitālsabiedrību reģistrācijas dokumentos sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā;
  • Juridiskās konsultācijas.