Pasniedzēji

Vairāk nekā 10 gadu garumā mums izdevās izveidot stipru pasniedzēju komandu. Par apstprinājumu tam kalpo mūsu klausītaji, kas, pabeidzot apmācību pēc vienas programmas, ar lielāko prieku pievienojas jauniem kursiem un semināriem.


Andrejs Ponomarjovs
Aleksandrs Dacenko
Silvija Bruņa
Natālija Panova
Ingrīda Lejniece
Larisa Miņejeva
Aija Lisovska
Agris Olmanis
Tatjana Jermolajeva
Margarita Drožžina
Larisa Berestova
Elēna Šeturiņa
Marina Kuzenko
Andrejs Čirjevskis
Olga Stepanova
Rasma Urtāne
Dace Pelēkā
Inese Saule
Raina Vīra
Laila Kelmere
Nelda Janoviča
Natālija Millere
Iveta Pokromoviča
Dainis Zariņš
Sertificēts projektu vadības profesionālis PMP®
Dace Kalniņa
Jeļena Maļiņina
Rasma Anspoka
Marina Lukjanova