Pasniedzēji

Vairāk nekā 10 gadu garumā mums izdevās izveidot stipru pasniedzēju komandu. Par apstprinājumu tam kalpo mūsu klausītaji, kas, pabeidzot apmācību pēc vienas programmas, ar lielāko prieku pievienojas jauniem kursiem un semināriem.


Natālija Panova
SIA "Latvikon" direktore.
Akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.
Ingrīda Lejniece
Profesionāla grāmatvede, maģistra grāds ekonomikā, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem. Grāmatveža profesijas standarta izstrādes darba grupas eksperte.
Larisa Miņejeva
Akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.
Solvita Kalniņa
Ekonomikas maģistrs, praktizējošs sertificēts grāmatvedis ar darba pieredzi lielās sabiedrībās, nodokļu konsultants, sertificēts starptautisko standartu speciālists.
Dace Pelēkā
Ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā. Nodokļu pārvaldes direktore.
Tatjana Jermolajeva
Akreditēta IAB pasniedzēja, 20 gadu pasniegšanas pieredze, profesionāla grāmatvede,
nodokļu konsultante.
Dace Kalniņa
Ekonomikas maģistrs, praktizējoša grāmatvede, nodokļu konsultants, sertificēts starptautisko standartu speciālists.
Margarita Drožžina
Akreditēta IAB pasniedzēja, 20 gadu pasniegšanas pieredze, profesionāla grāmatvede,
nodokļu konsultante.
Larisa Berestova
Mag. soc. Praktizējoša grāmatvede, 20 gadu pasniegšanas pieredze.
Agris Olmanis
LU Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā. Bijis Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs un VSAA padomes loceklis. Kā pasniedzējs strādā RSU, LU.
Elēna Šeturiņa
Profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, pieredzējusi pasniedzēja.
Olga Stepanova
Ekonomikas zinātņu maģistre. Praktizējoša grāmatvede.


Rasma Urtāne
Vadošais lietvedības speciālists Latvijā, LLU lektore, grāmatu "Lietvedība un arhīvs" un "Palīgs lietvedībā" autore.
Dainis Zariņš
Sertificēts projektu vadības profesionālis PMP®
Toms Kalderovskis
Sertificēts projektu vadības profesionālis PMP®
Agris Svare
Nodokļu un darba tiesību eksperts ar pieredzi darbā Labklājības ministrijā un Valsts ieņēmumu dienestā un 25 gadu pieredzi uzņēmumu pārstāvībā tematiskajās pārbaudēs, auditos un tiesā.
Vija Garanča
Ekonomikas maģistrs, praktizējošs sertificēts grāmatvedis, nodokļu konsultants.
Elīna Tropa
Sertificēta praktizējoša grāmatvede ar lielu pieredzi uzņēmumos dažādās nozarēs, grāmatvedības un nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.