Grāmatvedība - kursi

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)

€ 268.20 + PVN

Bilancspējīgu grāmatvežu kursi centrā "Latvikon" kļūs par labu sākumu! Kopš 1993. gada centrs ir apmācījis desmitiem tūkstošu Latvijas grāmatvežu.

Grupas: Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)

12. septembrī, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Larisa Berestova
17. oktobrī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., kriev. val. , Olga Stepanova
7. novembrī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv.val. , Dace Kalniņa
9. novembrī, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val. , Larisa Berestova
12. novembrī, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Larisa Berestova

Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem

Grupas: Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem


Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas) Jauns

€ 346.40 + PVN

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Grupas: Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)

14. septembrī, 9:30-13:30, sestdienās, latv.val. , Rasma Anspoka
10. oktobrī, 9:30-13:30, ceturtdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
6. novembrī, 18:00-21:00, pirmd., trešd., latv.val. , Ingrīda Lejniece
6. novembrī, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val. , Rasma Anspoka
7. novembrī, 18:00-21:00, ceturtdienās, kriev.val. , Larisa Miņejeva

Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas) Jauns

€ 225.00 + PVN

Nodokļu likumdošana nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni

Grupas: Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)

22. oktobrī, 9:30-13:30, otrd., kriev.val. , Tatjana Jermolajeva
23. oktobrī, 17:30-21:15, tresd., kriev.val. , Larisa Miņejeva
24. oktobrī, 17:30-21:15, ceturtd., latv. val. , Ingrīda Lejniece
1. novembrī, 9:30-13:30, piektd., latv.val. , Rasma Anspoka

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas) Jauns

€ 95.00 + PVN

Pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, zemnieku/zvejnieku saimniecības t.sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji

Grupas: Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)

2. oktobrī, 18:00-21:00, pirmd., trešd., latv.val. , Rasma Anspoka

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma " (50 stundas)

€ 433.20 + PVN

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.

Grupas: Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma " (50 stundas)

7. oktobrī, 17:30-21:15, pirmd., kriev.val. , Larisa Miņejeva
11. oktobrī, 9:30-13:30, piektd., kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
16. oktobrī, 17:30-21:15, trešdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece

Kvalifikācijas celšanas kursi "Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība (50 stundas)"

€ 396.00 + PVN

Šī kursa ietvaros Studentiem būs iespēja iegūt zināšanas par valsts un pašvaldību budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu un izpildies kārtību. Grāmatvedības uzskaites kārtošanu budžeta iestādēs un normatīvajiem dokumentiem, kas to nosaka. Budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību Valsts kasē.


Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)

€ 648.00 + PVN

Apstipriniet savu kvalifikāciju ar starptautisku 3. līmeņa diplomu (Vidējais līmenis - "Starptautiskā finanšu uzskaite") vai 4. līmeņa diplomu (Augstākais līmenis - "Finanšu pārskatu sagatavošana saskaņā ar SFPS principiem")!


Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

€ 626.03 + PVN

Vienīgais kurss Latvijā, kas no pirmās līdz pēdējai nodarbībai ir pilnīgi veltīts SFPS.

Grupas: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

13. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val. , Elēna Šeturiņa
19. oktobrī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val. , Elēna Šeturiņa

Grāmatvedības uzskaite un finanses vadītājiem (48 stundas)

€ 397.44 + PVN

Grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu izprašana atbrīvos vadītājus no daudzām problēmām un ļaus efektīvāk vadīt biznesu.