Grāmatvedība - kursi

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)

€ 268.20 + PVN

Bilancspējīgu grāmatvežu kursi centrā "Latvikon" kļūs par labu sākumu! Kopš 1993. gada centrs ir apmācījis desmitiem tūkstošu Latvijas grāmatvežu.

Grupas: Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)

21. novembrī, 9:30-13:30, trešd., piektd., kriev. val. , Olga Stepanova
22. novembrī, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., latv.val. , Dace Kalniņa
6. decembrī, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val. , Larisa Berestova
15. jānvārī, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val. , Margarita Drožžina
19. janvārī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val. , Larisa Berestova

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas) Jauns

€ 346.40 + PVN

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Grupas: Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)

12. novembrī, 18:00-21:00, pirmd., cetutd., latv.val. , Ingrīda Lejniece
7. decembrī, 9:30-13:30, piektdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
11. decembrī, 9:30-13:30, otrdienās, latv.val. , Iveta Pokromoviča
13. decembrī, 18:00-21:00, ceturtd., kriev.val. , Larisa Miņejeva

Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas) Jauns

€ 225.00 + PVN

Nodokļu likumdošana nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni

Grupas: Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)

16. novembrī, 9:30-13:30, piektd., latv.val. , Elēna Šeturiņa
4. decembrī, 18:00-21:15, otrd., kriev. val. , Larisa Miņejeva
12. decembrī, 9:30-13:30, trešd., kriev.val. , Tatjana Jermolajeva
9. janvārī, 17:15-21:00, trešd., latv. val. , Ingrīda Lejniece

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2018. gadā" (50 stundas)

€ 433.20 + PVN

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.


Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)

€ 648.00 + PVN

Apstipriniet savu kvalifikāciju ar starptautisku 3. līmeņa diplomu (Vidējais līmenis - "Starptautiskā finanšu uzskaite") vai 4. līmeņa diplomu (Augstākais līmenis - "Finanšu pārskatu sagatavošana saskaņā ar SFPS principiem")!


Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

€ 626.03 + PVN

Vienīgais kurss Latvijā, kas no pirmās līdz pēdējai nodarbībai ir pilnīgi veltīts SFPS.

Grupas: Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

23. novembrī, 9:30-14:30, piektdienās, latv. val. , Elēna Šeturiņa

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem LR, 2018. gada programma

€ 450.00 + PVN

Labas nodokļu zināšanas - viena no galvenajām prasībām galvenajam grāmatvedim.


Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi (16 stundas) Jauns

€ 112 + PVN

Kurss paredzēts: kapitālsabiedrības īpašniekiem, vadītājiem, juristiem, galvenajiem vai vienīgajiem grāmatvežiem, kā arī akcionāriem.


Grāmatvedības uzskaite un finanses vadītājiem (48 stundas)

€ 397.44 + PVN

Grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu izprašana atbrīvos vadītājus no daudzām problēmām un ļaus efektīvāk vadīt biznesu.


Kvalifikācijas celšanas kursi "Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība" (50 stundas)

€ 396 + PVN

Šī kursa ietvaros Studentiem būs iespēja iegūt zināšanas par valsts un pašvaldību budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu un izpildies kārtību. Grāmatvedības uzskaites kārtošanu budžeta iestādēs un normatīvajiem dokumentiem, kas to nosaka. Budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību Valsts kasē.