Kursi un semināru saraksts

Janvāris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
20. janvārī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Uzņēmumu gada pārskata par 2017. gadu sagatavošanas prakse, bilances posteņu analīze uz 31.12.2017, lai sagatavotos jaunajam pārskata gadam, ņemot vērā jauno «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu»
23 janvārī 2018, 10:00-15:00, krievu val., Natālija Panova
Lietvedības pamati (24 stundas)
24. janvārī, 18:00-21:00, 24., 25., 29., 31. janvārī, 1. un 5. februārī, latv. val., Rasma Urtāne
Uzņēmumu gada pārskata par 2017. gadu sagatavošanas prakse, bilances posteņu analīze uz 31.12.2017, lai sagatavotos jaunajam pārskata gadam, ņemot vērā jauno «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu»
24. janvārī 2018, 10:00-15:00, latv. val., Ingrīda Lejniece

Februāris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
6. februārī, 9:30-13:30, otrd., trešd., piektd., latv.val., Larisa Berestova
Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros
6. februārī 2018, 10:00-14:00, krievu val. , Natālija Panova
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
7. februārī, Vidējais līm., 17:15-21:00, trešdienās, latv.val., Larisa Berestova
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
7. februārī, Vidējais līm., 9:30-13:30, trešdienās, kriev.val., Olga Stepanova
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)
7. februārī, 18:00-21:00, trešdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
7. februārī, 17:15-21:10, trešd., latv. val., Elēna Šeturiņa
Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros
8. februārī 2018, 10:00-14:00, latv. val., Ingrīda Lejniece
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
8. februārī, Vidējais līm., 17:15-21:00, ceturtdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. februārī, 9:30-13:30, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val., Olga Stepanova
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
9. februārī, 9:30-13:30, piektd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
9. februārī, Vidējais līm., 9:30-13:30, piektdienās, latv.val., Larisa Berestova
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
12. februārī, 18:00-21:15, pirmd., kriev. val., Larisa Miņejeva
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)
13. februārī, 9:30-13:30, otrdienās., latv.val., Elēna Šeturiņa
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
13. februārī, 17:15-21:10, otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
16. februārī, 9:30-13:30, piektd., latv.val., Elēna Šeturiņa
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
20. februārī, Augst. līm., 17:15-21:00, otrdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
20. februārī, Augst. līm., 17:15-21:00, otrdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
21. februārī, 9:30-13:30, trešdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
22. februārī, Augst. līm., 9:30-13:30, ceturtdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)
22. februārī, 2., 9., 16., 23. un 29. martā, 10:00-15:00, latviešu valodā, Agris Olmanis
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)
22. februārī, 18:00-21:00, ceturtdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
26. februārī, 17:15-21:10, pirmdienās., latv.val., Ingrīda Lejniece
Personāla vadības kursi (40 stundas)
no 27. februāra līdz 29. martam, 18:00-21:00, otrd., ceturtd., latv. val. , Raina Vīra

Marts

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
15. martā, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Margarita Drožžina
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
21. martā, 9:30-14:30, trešdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course
1., 7. martā, 5., 12., 19., 26. aprīlī un 3. maijā, 10:00-16:10, angļu valodā, Andrejs Čirjevskis

Aprīlis

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
7. aprīlī, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val., Larisa Berestova

Maijs

Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course
11., 18., 25. maijā, 1., 8., 15. un 19. jūnijā, 11:00-17:00, latv. valodā, Dainis Zariņš