Kursi un semināru saraksts

Septembris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
3. septembrī, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Larisa Berestova
Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
5. septembrī, 18:00-21:00, 5., 10., 12., 17. un 19. septembrī, latv.val., Rasma Anspoka
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
5. septembrī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
6., 13., 20., 27. septembrī, 4. un 11. oktobrī, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
7. septembrī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
9. septembrī, 18:00-21:00, pirmdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (36 stundas)
10. septembrī, 9:00-14:00; 10., 12., 17., 19., 24. un 26. septembrī, latv. val., Rasma Urtāne
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
10. septembrī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv. val., Dace Kalniņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
10. septembrī, 18:00-21:00, otrdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
11. septembrī, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val., Rasma Anspoka
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
12. septembrī, 9:30-13:30, ceturtdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
13. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
14. septembrī, 9:30-13:30, sestdienās, latv.val., Rasma Anspoka
Personāla vadības kursi, 2019. gada programma (40 stundas)
17. septembrī, 18:00-21:00, otrd., ceturtd., latv. vad., Raina Vīra
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, trešd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
19. septembrī, 17:30-21:15, ceturtd., latv. val., Ingrīda Lejniece
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
19. septembrī, 17:30-21:15, ceturtd., kriev.val., Larisa Miņejeva
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (36 stundas)
23. septembrī, 17:30-21:15, 23., 25., 30. septembrī, 2., 3., 7. un 8. oktobrī, latv. val., Rasma Urtāne

Oktobris

Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
5., 12., 19., 26. oktobrī, 2., 9., 16. novembrī, sestdienās, 10:00-16:10, latviešu/angļu valodā , Dainis Zariņš
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma " (50 stundas)
7. oktobrī, 17:30-21:15, pirmd., kriev.val., Larisa Miņejeva
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma " (50 stundas)
11. oktobrī, 9:30-13:30, piektd., kriev. val., Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma " (50 stundas)
16. oktobrī, 17:30-21:15, trešdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
19. oktobrī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa

Novembris

Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
15., 22., 29. novembrī, 6., 13. un 19. decembrī, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
28. novembrī, 5., 12., 19. decembrī, 9., 16., 23. janvārī, 10:00-16:10, latviešu/angļu valodā , Toms Kalderovskis