Kursi un semināru saraksts

Decembris

Janvāris

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
9. janvārī, 18:00-21:00, ceturtdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
9. janvārī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., kriev. val., Olga Stepanova
Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
13. janvārī, 17:30-21:15, 13., 15., 22. un 27. janvārī, latv.val., Larisa Berestova
Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
14. janvārī, 9:30-13:30, 14., 17., 21. un 24. janvārī, latv.val. , Larisa Berestova
Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem (30 stundas)
14. janvārī, 9:30-13:30, 14., 16., 17., 21., 23. un 24. janvārī, Marina Lukjanova
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (36 stundas)
15. janvārī, 17:30-21:15, 15., 16., 20., 22., 23., 27. un 29. janvārī, latv. val., Rasma Urtāne
Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem (30 stundas)
16. janvārī, 17:00-21:00, 16., 17., 23., 24., 30. un 31. janvārī, Marina Lukjanova
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
17. janvārī, 9:30-13:30, piektdienās, latv.val., Iveta Pokromoviča
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
18. janvārī, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma " (50 stundas)
21. janvārī, 17:30-21:15, otrdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
21. janvārī, 9:30-13:30, otrd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
22. janvārī, 18:00-21:00, trešdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
22. janvārī, 9:30-13:30, trešd., latv. val., Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
23. janvārī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv. val., Dace Kalniņa
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
24. janvārī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val., Larisa Berestova

Februāris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
4. februārī, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Larisa Berestova
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
5. februārī, 9:30-13:30, trešdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
21., 28. februārī, 6., 13., 20. un 27. martā, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
22., 29. februārī, 7., 14., 21., 28. martā un 3. aprīlī, sestdienās, 10:00-16:10, latviešu/angļu valodā , Dainis Zariņš

Maijs

Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
22., 28. maijā, 5., 12., 19. un 26. jūnijā, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis