Kursi un semināru saraksts

Augusts

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
2. augustā, 9:30-13:30, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Dace Kalniņa
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
2. augustā, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
7. augustā, 17:15-21:10, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val. , Dace Kalniņa
Lietvedības pamati (24 stundas)
7. augustā, 18:00-21:00, 7., 9., 13., 14., 16. un 20. augustā, latv. val., Rasma Urtāne
Seminārs: "UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2018.g. saskaņā ar jauno "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu"
9. augustā 2018, 10:00-15:00, kriev.val., Larisa Miņejeva
Seminārs: "UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2018.g. saskaņā ar jauno "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu"
10. augustā 2018, 10:00-15:00, latv.val., Ingrīda Lejniece

Septembris

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
3. septembrī, 18:00-21:00, pirmdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
4. septembrī, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., latv.val., Larisa Berestova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
5. septembrī, 9:30-13:30, trešd., piektd., kriev. val. , Olga Stepanova
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2018. gadā" (50 stundas)
5. septembrī, 18:00-21:00, trešdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
6. septembrī, 9:30-13:30, ceturtd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
6. septembrī, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Margarita Drožžina
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
7. septembrī, 9:30-14:30, piektdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa
Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
7., 14., 21., 28. septembrī, 5. un 12. oktobrī, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. septembrī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Larisa Berestova
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
12. septembrī, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val., Elēna Šeturiņa
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2018. gadā" (50 stundas)
12. septembrī, 9:30-13:30, trešdienās, kriev. val., Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
12. septembrī, 18:00-21:00, trešdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
13., 20., 27. septembrī, 4., 11., 18., 25. oktobrī, 11:00-17:00, latviešu/angļu valodā, Dainis Zariņš
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
14. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, otrd., latv.val., Elēna Šeturiņa
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
20. septembrī, 18:00-21:15, ceturtd., kriev. val., Larisa Miņejeva
Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
27. septembrī, 4.,11.,18., 26. oktobrī un 1. novembrī, 10:00-15:30, krievu valodā , Andrejs Čirjevskis

Oktobris

Personāla vadības kursi, 2018. gada programma (40 stundas)
no 25. oktobra, 18:00-21:00, latv.val. , Raina Vīra