Kursi un semināru saraksts

Novembris

Lietvedības pamati (24 stundas)
22. novembrī, 18:00-21:00, 22., 23., 27., 29., 30. novembrī un 6.decembrī, latv. val., Rasma Urtāne
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course
23., 30. novembrī, 06., 08., 14., 21. decembrī un 5. janvārī, 10:00-16:10, angļu valodā, Andrejs Čirjevskis

Decembris

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
4. decembrī, 18:00-21:00, pirmdienās., latv.val., Ingrīda Lejniece
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
7. decembrī, 17:15-21:10, ceturtd., latv. val., Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. decembrī, 9:30-13:30, otrd., trešd., piektd., latv.val., Larisa Berestova
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
8. decembrī, 9:30-13:30, piektd., kriev.val., Larisa Miņejeva
Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)
08., 15. un 19. decembrī, 05., 12., 19. janvārī, 10:00-15:30, latviešu val. , Agris Olmanis
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
11. decembrī, 18:00-21:15, pirmd., kriev. val., Larisa Miņejeva
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)
13. decembrī, 17:15-21:10, trešd., latv.val., Ingrīda Lejniece
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)
13. decembrī, 18:00-21:00, trešdienās., kriev.val., Larisa Miņejeva

Janvāris

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2017. un 2018. gadā" (50 stundas)
9. janvārī, 9:30-13:30, otrdienās., latv.val., Elēna Šeturiņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
9. janvārī, 18:00-21:00, otrdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
10. janvārī, 9:30-13:30, trešd., latv.val., Elēna Šeturiņa
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
11. janvārī, 9:30-13:30, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val., Olga Stepanova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
11. janvārī, 17:15-21:10, otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
16. janvārī, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Margarita Drožžina
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
20. janvārī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
24. janvārī, 9:30-14:30, trešdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa

Februāris

Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
7. februārī, Vidējais līm., 9:30-13:30, trešdienās, kriev.val., Olga Stepanova
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
7. februārī, Vidējais līm., 17:15-21:00, trešdienās, latv.val., Larisa Berestova
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
8. februārī, Vidējais līm., 17:15-21:00, ceturtdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
9. februārī, Vidējais līm., 9:30-13:30, piektdienās, latv.val., Larisa Berestova
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
20. februārī, Augst. līm., 17:15-21:00, otrdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
20. februārī, Augst. līm., 17:15-21:00, otrdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)
22. februārī, Augst. līm., 9:30-13:30, ceturtdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece