Kursi un semināru saraksts

Decembris

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
18. decembrī, 18:00-21:00, otrd., kriev.val., Larisa Miņejeva
Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"
18. decembrī 2018, 10:00-15:00, latv.val., Ingrīda Lejniece

Janvāris

Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
9. janvārī, 17:15-21:00, trešd., latv. val., Ingrīda Lejniece
Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"
9. janvārī 2019, 10:00-15:00, kriev.val. , Larisa Miņejeva
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (36 stundas)
15. janvārī, 18:00-21:00, 15., 17., 21., 23., 24., 29., 31. janvārī, 5. un 7. februārī, latv. val., Rasma Urtāne
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
16. janvārī, 9:30-13:30, trešd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem " (30 stundas)
17. janvārī, 18:00-21:15, ceturtd., kriev. val., Larisa Miņejeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
17. janvāri, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., latv.val., Larisa Berestova
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
18. janvārī, 9:30-14:30, piektdienās, latv. val., Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
18. janvārī, 9:30-13:30, piektdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
19. janvārī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Larisa Berestova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
22. jānvārī, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Margarita Drožžina
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
24., 31. janvārī, 7., 14., 20., 28. februārī, 4. martā, 10:00-16:10, angļu valodā, Andrejs Čirjevskis

Februāris

Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
14., 21., 28. februārī, 7., 14., 21., 28. martā, 10:00-16:00, latviešu/angļu valodā , Dainis Zariņš
Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
22. februārī, 1., 8., 15., 22. un 29. martā, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis