Kursi un semināru saraksts

Februāris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
19. februārī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (36 stundas)
19. februārī, 17:30-21:15, 19., 25., 26., 28. februārī, 4., 5. un 7. marta, latv. val., Rasma Urtāne
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
21. februārī, 18:00-21:15, ceturtd., kriev. val., Larisa Miņejeva
Seminārs „2018.gada pārskata sagatavošana ņemot vērā saimniecisko operāciju ietekmi uz finanšu pārskatu un UIN”
21. februārī 2019, 10:00-15:00, kriev. val., Natālija Panova
Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
22. februārī, 1., 8., 15., 22. un 29. martā, 10:00-15:30, latviešu valodā (grupa ir nokomplektēta) , Agris Olmanis
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
22. februārī, 9:30-13:30, piektdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Seminārs „2018.gada pārskata sagatavošana ņemot vērā saimniecisko operāciju ietekmi uz finanšu pārskatu un UIN”
27. februārī 2019, 10:00-15:00, latv. val., Ingrīda Lejniece

Marts

Kvalifikācijas celšanas kursi "Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība (50 stundas)"
2. martā, 9:30-13:30, sestdienās, latv.val., Rasma Anspoka
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
5. martā, 9:30-13:30, otrd., latv.val., Iveta Pokromoviča
Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs (36 stundas)
5. martā, 9:30-14:30, 5., 7., 8., 14., 15. un 18. martā, latv. val., Rasma Urtāne
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
6. martā, 17:15-21:00, trešd., latv. val., Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
6. martā, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
9. martā, 10:00-14:00, sestdienās, latv.val. , Rasma Anspoka
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
12. martā, 18:00-21:00, otrd., ceturt., kriev.val., Larisa Miņejeva
Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
12. marta, 18:00-21:00, otrd., ceturt., latv.val., Rasma Anspoka
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
13. martā, 9:30-13:30, trešd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
14., 21., 28. martā, 4., 11., 18. un 25. aprīlī, 10:00-16:00, latviešu/angļu valodā , Dainis Zariņš
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
16. martā, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
21. martā, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Margarita Drožžina

Aprīlis

Projektu vadības kursi. AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
4., 12., 18., 26. aprīlī, 10. un 16. maijā, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
15. aprīlī, 18:00-21:00, pirmd., otrd., latv.val., Ingrīda Lejniece

Maijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
9. maijā, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv. val., Dace Kalniņa

Novembris

Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
14., 21., 28. novembrī, 5., 12., 19. un 23. decembrī, 10:00-16:10, angļu valodā , Andrejs Čirjevskis