Kursi un semināru saraksts

Aprīlis

Maijs

Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
7. maijā, 17:15-21:10, pirmdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Personāla vadības kursi, 2018. gada programma (40 stundas)
no 8. maija līdz 7. jūnijam, 18:00-21:00, latv. val. , Raina Vīra
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. maijā, 9.30-13.30, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Dace Kalniņa
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. maijā, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., kriev. val., Olga Stepanova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. maijā, 17:15-21:10, otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
8. maijā, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val. , Dace Kalniņa
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2018. gadā" (50 stundas)
9. maijā, 17:15-21:10, trešdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Lietvedības pamati (24 stundas)
9. maijā, 18:00-21:00, 9., 14., 16., 21., 23. un 28. maijā, latv. val., Rasma Urtāne
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2018. gadā" (50 stundas)
9. maijā, 9:30-13:30, trešd., kriev. val., Tatjana Jermolajeva
Project Management Professional (PMP)® Certification Preparation Course (54 stundas)
11., 18., 25. maijā, 1., 8., 15. un 19. jūnijā, 11:00-17:00, latviešu/angļu valodā, Dainis Zariņš
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
16. maijā, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val., Elēna Šeturiņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā (40 stundas)
18. maijā, 9:30-13:30, piektdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)
25. maijā, 1., 8., 15., 21. un 29. jūnijā, 10:00-15:30, latviešu valodā , Agris Olmanis

Jūnijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
2. jūnijā, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2018. gada programma " (100 stundas)
5. jūnijā, 18:00-21:00, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val., Margarita Drožžina
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
15. jūnijā, 9:30-14:30, piektdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa