Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss par nodokļiem un to piemērošanu, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā (ONLINE vai klātienē). 2024. gada programma (30 stundas)

Nodokļu likumdošana nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.

Apmācību programma būs lietderīga un nepieciešama:

  • galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem,
  • visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Mūsu klausītāji varēs sistematizēt savas zināšanas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu likumdošanā, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Izskatot praktiskus piemērus, Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām un aktuālajām tendencēm 2024. gadā.
Tāpat kursos tiks izskatīti jautājumi par 2023. gada pārskata sastādīšanu.
Mūsu mācību centra grāmatvedības kursi apvieno dziļas teorētiskās zināšanas un plašu praktisko piemēru klāstu.

 Informācija par kursu:

  1. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2024. gadā, izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
  2. Interaktīva nodarbību forma: jautājumi un atbildes katras tēmas izskatīšanas laikā.
  3. Klausītāju piedāvāto praktisko situāciju izskatīšana.

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji – praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts par kvalifikācijas paaugstināšanu  centrā “Latvikon”, kas mūsu klausītājiem paver plašas darba perspektīvas gan valsts, gan arī privātajos uzņēmumos, kuri jau ir pazīstami  ar mūsu mācību centra sagatavoto absolventu zināšanu kvalitāti.

Mēs garantējam kvalitāti, to apstiprina mūsu kursu beidzēju daudzās pozitīvās atsauksmes.

Visi kursu klausītāji tiek nodrošināti ar mācību metodiskajiem materiāliem. 

Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!
Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās – latviešu un krievu.

Kursa programma:

1.    Nodokļu sistēma Latvijā
•    nodokļu normatīvie akti un to piemērošana
•    nodokļu noteikumu un likumu piemērošana darījumiem ar trešām valstīm

2.    Likums “Par nodokļiem un nodevām”
•    izmaiņas nodokļu administrācijas pārbaudes procesa īstenošanā
•    nodokļu kontroles rēķins
•    izlīguma līgums starp VID un nodokļu maksātāju
•    nodokļa samaksas termiņa pagarinājums un nokavējuma naudas aprēķins
•    nodokļu maksātāju reitinga sistēmā
•    saimnieciskās darbības ieņēmumu konta
•    piemēri

3.    Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
•    darba nodokļi un ar nodokli neapliekamie darbinieka motivācijas pasākumi un labumi
•    valdes locekļu atalgojums
•    ienākumam pielīdzinātie aizdevumi un saimniecisko avansu maksājumu pielīdzināšana darba algai
•    minimālo ienākumu slieksnis
•    valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas
•    saimnieciskās darbības veicēja, patentmaksu,  autoratlīdzība atlīdzība
•    attaisnotie izdevumi - izdevumu veidi un ierobežojumi
•    izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo ienākumu veidos
•    iedzīvotāju ienākuma nodokļis no kapitāla ienākumiem
•    piemēri

4.    Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
•    transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā un nodokļu piemērošana
•    piemēri


5.    Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
•    personāla ilgtspējas izdevumi un reprezentācijas izdevumi
•    debitoru parādu norakstīšana
•    nodokļa atlaides ziedotājiem
•    nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem
•    darījumi ar saistītām personām un transfertcenu dokumentācija
•    nodokļu likmes nerezidentu saņemtajiem ienākumiem
•    darījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstim un teritorijam
•    piemēri

6.    Mikrouzņēmumu nodokļa likums
•    mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
•    ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
•    darba alga un nodokļi mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbiniekiem
•    ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
•    piemēri

7.    Pievienotās vērtības nodokļa likums
•    pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrācija
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    īpašie nodokļa piemērošanas režīmi un kārtības
•    ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie darījumi
•    darījuma vieta un darījuma brīdis
•    preču tālpārdošanas darījumi
•    atbrīvojumi no nodokļa
•    piemēri

8.    Dabas resursu nodokļa likums
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    atbrīvojumi no nodokļu samaksas
•    piemēri

Pilns programmas saturs

Nodarbības
  • ilgums - 30 akadēmiskas stundas
  • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
  • mācības notiek - ONLINE, ZOOM platformā vai Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 385.00 + PVN
Atlaides
  • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
  • Iespējama arī samaksa pa daļām

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"