Datorkursi

Datorkursi iesācējiem (vakara) (20 stundas)

150.00 € + PVN

Windows, Microsoft Office, Internets - vienas nedēļas laikā!
Kurss ir paredzēts grāmatvežu, sekretāru, firmas vadītāju apmācībai, kā arī visiem, kas vēlas apgūt datorzinību pamatus.


Datorkursi: MS Project (8 stundas)

Juridiskām personām - € 120.00 + PVN

Programma Microsoft Project paredzēta projektu plānošanai un vadīšanai ar datora palīdzību.
Pēc kursa apgūšanas Jums būs priekšstats, kā izmantojot programmu MS Project, organizēt projekta plānu, fiksēt plānotā projekta etapus, veicamo darbu laika grafiku, kā arī plānot projekta izpildei nepieciešamo finansējumu un projekta sadaļu izmaksas, kā sekot projekta gaitai.