Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs

Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs, ONLINE (35 stundas) Jauns

€ 276.15 + PVN

Kursa ietvaros izglītojamie iegūst izpratni par dokumentu radīšanu, klasifikāciju, apriti un arhīvu pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot darba aizsardzības un drošības dokumentiem. Kā arī gūst noderīgas zināšanas organizācijas un biznesa vadībā, apgūst labas pārvaldības principus biroja vadības jomā, orientējas tiesiskajā regulējumā. Kursa apguve ļauj teorētiski un praktiski apgūt pamatiemaņas darbā ar dokumentiem, kārtot personāla lietvedību, vadīt dokumentu apriti, spēj strādāt ar datoru WORD un EXCEL sistēmās.

Grupas: Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs, ONLINE (35 stundas)

12. augustā, 17:30-21:05, 12., 14., 15., 19., 21., 22. un 26. augustā, latv. val. , Rasma Urtāne