Lietvedības kursi

Lietvedības pamati (24 stundas)

€ 128.06 + PVN

Kurss domāts visiem interesentiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu sagatavošanu un apriti. Tā mērķis ir iepazīstināt ar dokumentu sagatavošanas prasībām, izprast lietvedības nozīmi iestādes darbā, kā arī izskaidrot lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanu.

Grupas: Lietvedības pamati (24 stundas)

7. augustā, 18:00-21:00, 7., 9., 13., 14., 16. un 20. augustā, latv. val. , Rasma Urtāne