Grāmatvedība - semināri

2021. gada pārskata sagatavošana Covid – 19 ārkārtas situācijas kontekstā Jauns

€ 68 + PVN

Seminārā: Īpaša uzmanība tiks pievērsta gada pārskata sagatavošanai, ņemot vērā būtiskas izmaiņas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā 2021.- 2022.gadā, kā arī Covid – 19 ārkārtas situācijas ietekme.
Seminārā tiks runāts par galvenajām izmaiņām grāmatvedības un nodokļu likumdošanā, kā arī Covid – 19 ārkārtas situācijas ietekmi uz finanšu pārskatu sagatavošanu un darbības turpināšanu.
Analizēsim sarežģītas un strīdīgas situācijas saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu, izskatīsim praktiskus piemērus ar grāmatojumiem.