Grāmatvedība - semināri

Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"

€ 69 + PVN

Grupas: Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"

13. decembrī 2018, 10:00-15:00, kriev.val. (reģistrācija ir beigusies) , Larisa Miņejeva
18. decembrī 2018, 10:00-15:00, latv.val. , Ingrīda Lejniece
9. janvārī 2019, 10:00-15:00, kriev.val. , Larisa Miņejeva

Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros

€ 69 + PVN


Uzņēmumu gada pārskata par 2017. gadu sagatavošanas prakse, bilances posteņu analīze uz 31.12.2017, lai sagatavotos jaunajam pārskata gadam, ņemot vērā jauno «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu»

€ 69 + PVN


Aktuālais jaunajā «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā» un Gada pārskatu likuma un Konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi

€ 79 + PVN


«Aktuālie jautājumi uzskaitē, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšanā no 2016. gada 1. janvāra.»

€ 69 + PVN


«Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem»

€ 69 + PVN


«Aktuālie jautājumi par attaisnojuma dokumentiem un darījumiem skaidrā naudā»

€ 69 + PVN


«Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu no valdes locekļa ienākuma apmaksas kārtībā un ārkārtas dividenžu aprēķināšanā»

€ 69 + PVN


«Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi»

€ 69 + PVN


«Atvaļinājumu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība»

€ 69 + PVN