Grāmatvedība - semināri

Seminārs „2018.gada pārskata sagatavošana ņemot vērā saimniecisko operāciju ietekmi uz finanšu pārskatu un UIN” Jauns

€ 69 + PVN

Grupas: Seminārs „2018.gada pārskata sagatavošana ņemot vērā saimniecisko operāciju ietekmi uz finanšu pārskatu un UIN”

21. februārī 2019, 10:00-15:00, kriev. val. , Natālija Panova
27. februārī 2019, 10:00-15:00, latv. val. , Ingrīda Lejniece

Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"

€ 69 + PVN

Grupas: Seminārs: "2018.gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācijas sagatavošanas nianses"

13. februārī 2019, 10:00-15:00, kriev.val. , Larisa Miņejeva

Likumdošanas izmaiņu piemērošana no 2018. gada 1. janvāra praktiskos piemēros

€ 69 + PVN


Aktuālais jaunajā «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā» un Gada pārskatu likuma un Konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi

€ 79 + PVN


«Aktuālie jautājumi uzskaitē, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšanā no 2016. gada 1. janvāra.»

€ 69 + PVN


«Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem»

€ 69 + PVN


«Aktuālie jautājumi par attaisnojuma dokumentiem un darījumiem skaidrā naudā»

€ 69 + PVN


«Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu no valdes locekļa ienākuma apmaksas kārtībā un ārkārtas dividenžu aprēķināšanā»

€ 69 + PVN


«Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi»

€ 69 + PVN


«Atvaļinājumu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība»

€ 69 + PVN