Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2019. gada programma (50 stundas)

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.

Apmācību programma būs lietderīga un nepieciešama:

 • galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem,
 • visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Mūsu klausītāji varēs sistematizēt savas zināšanas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu likumdošanā, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām un aktuālajām tendencēm 2018. gadā un no 2019. gada 1. janvāra.

Mūsu mācību centra grāmatvedības kursi apvieno dziļas teorētiskās zināšanas un plašu praktisko piemēru klāstu.

Informācija par kursu:

 1. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2018. un 2019. gados izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
 2. Interaktīva nodarbību forma: jautājumi un atbildes katras tēmas izskatīšanas laikā. 
 3. Klausītāju piedāvāto praktisko situāciju izskatīšana. 

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji – praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts par kvalifikacijas paaugstināšanu  centrā “Latvikon”, kas mūsu klausītājiem paver plašas darba perspektīvas gan valsts, gan arī privātajos uzņēmumos, kuri jau ir pazīstami  ar mūsu mācību centra sagatavoto absolventu zināšanu kvalitāti.

Mēs garantējam kvalitāti, to apstiprina mūsu kursu beidzēju daudzās pozitīvās atsauksmes.

Visi kursu klausītāji tiek nodrošināti ar mācību metodiskajiem materiāliem.  

Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!

Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās – latviešu un krievu.

Kursa programma:

 1. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu uzskaite.
 2. Autotransports uzņēmumā.
 3. Preču, materiālu un ražošanas krājumu uzskaite.
 4. Nodokļu rēķini un priekšnodokļa atskaitīšana.
 5. Nodokļa piemērošana sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem.
 6. Norēķinu ar nerezidentiem uzskaite un nodokļi.
 7. Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem.
 8. Prezentācijas, ziedojumi, dāvanas.
 9. Komandējumi.
 10. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas no valdes locekļa ienākumiem.
 11. Izsniegto skaidrās un bezskaidrās naudas avansu pielīdzināšana algota darba ienākumiem.
 12. Debitori, kreditori, uzkrājumu veidošana un bezcerīgo parādu norakstīšana.
 13. Uzkrājumu un uzkrāto saistību uzskaite.
 14. Aktuālie jautājumi  mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem par grāmatvedības uzskaiti, likuma normu piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu.
 15. Dividenžu, ārkārtas dividenžu aprēķināšana, nodoklis no dividendēm, dividendēm pielīdzinātās izmaksas.
 16. Ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi
 17. Jauns nodokļa maksāšanas režīms no 2018. gada 1. janvāra, saskaņā ar  "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu": UIN aprēķins bez apliekamā ienākuma korekcijas un avansa maksājumie. UIN deklarācijas iesniegšana katru mēnesi.
 18. Nodokļa atvieglojumi un zaudējumu samazināšana. 
 19. Uzņēmuma gada pārskats, deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins par 2018. gadu.
 20. Grāmatvežu biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana.
 21. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Pilns programmas saturs

Nodarbības
 • ilgums - 50 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 433.20 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

7. oktobrī, 17:30-21:15, pirmd., kriev.val. , Larisa Miņejeva
11. oktobrī, 9:30-13:30, piektd., kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
16. oktobrī, 17:30-21:15, trešdienās, latv.val. , Ingrīda Lejniece