Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi (ONLINE vai klātienē). 2024. gada programma" Akcija! (50 stundas)

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.

Apmācību programma būs lietderīga un nepieciešama:

 • galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem,
 • visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Mūsu klausītāji varēs sistematizēt savas zināšanas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu likumdošanā, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Jūs uzzināsiet par visām jaunākajām likumdošanas izmaiņām 2024. gadā.

Mūsu mācību centra grāmatvedības kursi apvieno dziļas teorētiskās zināšanas un plašu praktisko piemēru klāstu.

Informācija par kursu:

 1. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2024. gadā izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
 2. Interaktīva nodarbību forma: jautājumi un atbildes katras tēmas izskatīšanas laikā. 
 3. Klausītāju piedāvāto praktisko situāciju izskatīšana. 

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji – praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts par kvalifikacijas paaugstināšanu  centrā “Latvikon”, kas mūsu klausītājiem paver plašas darba perspektīvas gan valsts, gan arī privātajos uzņēmumos, kuri jau ir pazīstami  ar mūsu mācību centra sagatavoto absolventu zināšanu kvalitāti.

Mēs garantējam kvalitāti, to apstiprina mūsu kursu beidzēju daudzās pozitīvās atsauksmes.

Visi kursu klausītāji tiek nodrošināti ar mācību metodiskajiem materiāliem.  

Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!

Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās – latviešu un krievu.

Kursa programma:

1.    Nodokļu normatīvie akti un to piemērošana.
2.    Uzņēmuma grāmatvedības politika.
3.    Likums “Par nodokļiem un nodevām”:
•    izmaiņas nodokļu administrācijas pārbaudes procesa īstenošanā
•    nodokļu kontroles rēķins
•    vienošanās līgums
•    nodokļa samaksas termiņa pagarinājums un nokavējuma naudas aprēķins
•    nodokļu maksātāju reitinga sistēmā
•    saimnieciskās darbības ieņēmumu konta
4.    Pieļautās kļūdas attaisnojuma dokumentu noformēšanā un darījumos ar skaidru naudu.
5.    e-rēķinu izmantošana Latvijā.
6.    Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi piemēros un to deklarēšanas kārtība.
7.    Preču, materiālu un ražošanas krājumu uzskaite:
•    preču uzskaite un novērtēšanas metodes
•    pašu ražoto krājumu novērtēšana
•    dabīgo zudumu un bojātās preces norakstīšana
•    inventarizācija un preču pārvērtēšana
8.    Pamatlīdzekļu uzskaite:
•    pamatlīdzekļu novērtēšanas metodes
•    pamatlīdzekļu nolietojums finanšu uzskaitei un nodokļu piemērošanai
•    pamatlīdzekļu pārdošana un norakstīšana
•    pamatlīdzekļu pārvērtēšana
•    kārtējais un kapitālais remonts
•    operatīvā un finanšu līzinga nomas atspoguļošana uzskaitē
9.    Autotransports uzņēmumā:
•    vieglā autotransporta iegāde
•    nomas un bezatlīdzības lietošanas līgums
•    vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
•    transportlīdzekļa izmantošana saimnieciskajai darbībai un darbinieku un citu personu privātajām vajadzībām
•    izdevumu uzskaites kārtība, kas saistīta ar transportlīdzekļa ekspluatāciju, kārtējo un kapitālo remontu
•    priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo automobili
•    reprezentatīvā vieglā automobiļa uzskaite
10.    Nemateriālo aktīvu uzskaite:
•    attīstības izdevumu, nemateriālās vērtības uzskaite un nemateriālo aktīvu norakstīšana
11.    Nodokļu rēķini un priekšnodokļa atskaitīšana:
•    priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis par precēm un pakalpojumiem
•    nodokļa nomaksas īpašā kārtība un priekšnodokļa atskaitīšana - „kases princips”
•    pievienotās vērtības nodokļa atgriešana
12.    PVN piemērošanas aktualitātes uz praktiskiem piemēriem:
•    pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrācija
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    īpašie nodokļa piemērošanas režīmi un kārtības
•    ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie darījumi
•    darījuma vieta un darījuma brīdis
•    preču tālpārdošanas darījumi
•    atbrīvojumi no nodokļa
13.    Norēķinu ar nerezidentiem, uzskaite un nodokļi.
14.    Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem.
15.    Komandējumi.
16.    Darba algas un atvaļinājumu naudas aprēķins piemēros.
17.    Ienākumam pielīdzinātie aizdevumi un saimniecisko avansu maksājumu pielīdzināšana darba algai.
18.    Minimālo ienākumu slieksnis
19.    Valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas.
20.    Autoratlīdzība un nodokļi.
21.    Saimnieciskās darbības veicēja nodokļi.
22.    Izsniegto skaidrās un bezskaidrās naudas avansu pielīdzināšana ienākumam no algota darba.
23.    Debitori, kreditori, uzkrājumu veidošana un bezcerīgo parādu norakstīšana.
24.    Personāla ilgtspējas izdevumi.
25.    Rrezentācijas, ziedojumi, dāvanas.
26.    Nodokļi valdes locekļa ienākumam.
27.    Dividenžu, ārkārtas dividenžu izmaksa, nodoklis no dividendēm, dividendēm pielīdzinātās izmaksas.
28.    Darījumi ar saistītām personām un transfertcenu dokumentācija.
29.    Darījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstim un teritorijam.
30.    Uzņēmuma gada pārskats, gada deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins par 2023. gadu.
31.    Iepriekšējo gadu kļūdu analīze, labošana – grāmatojumi.
32.    Aktuālie jautājumi uzskaitē, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšana.
33.    Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

AKCIJA! 01.02.24. - 29.02.24. atlaide 10% (€ 479.70 + PVN)

Nodarbības
 • ilgums - 50 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - ONLINE, ZOOM platformā vai Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 533.00 + PVN, ar 10 % atlaidi € 479.70 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"