Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss Grāmatvedības uzskaite, nodokļi un nodokļu piemērošana (50 stundas)

Nodokļu likumdošana un grāmatvedības uzskaite nepārtraukti mainās, tāpēc ikvienam grāmatvedim ir nepieciešama pastāvīga kvalifikācijas celšana kursos un semināros. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts grāmatvežiem, kuri vēlās paaugstināt savu profesionālo līmeni.

Apmācību programma būs lietderīga un nepieciešama:

 • galvenajiem grāmatvežiem un galveno grāmatvežu palīgiem,
 • visiem grāmatvežiem, kuri vēlas paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Mūsu klausītāji varēs sistematizēt savas zināšanas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu likumdošanā, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Izskatot praktiskus piemērus, Jūs uzzināsiet par visām pēdējām likumdošanas izmaiņām un aktuālajām tendencēm 2017.gadā.

Mūsu mācību centra grāmatvedības kursi apvieno dziļas teorētiskās zināšanas un plašu praktisko piemēru klāstu.

Informācija par kursu:

 1. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites tēmas tiek apskatītas, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas 2016. un 2017.gados izskatot konkrētu praktisko piemēru paraugus.
 2. Interaktīva nodarbību forma: jautājumi un atbildes katras tēmas izskatīšanas laikā. 
 3. Klausītāju piedāvāto praktisko situāciju izskatīšana. 

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji – praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts, kas mūsu klausītājiem paver plašas perspektīvas darbam gan valsts, gan arī privātajos uzņēmumos, kuri jau ir pazīstami  ar mūsu mācību centra sagatavoto absolventu zināšanu kvalitāti.

Mēs garantējam kvalitāti, to apstiprina mūsu kursu beidzēju daudzās pozitīvās atsauksmes.

Visi kursu klausītāji tiek nodrošināti ar mācību metodiskajiem materiāliem.  

Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!

Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās – latviešu un krievu.

Kursa programma:

 1. Aktuālās izmaiņas jaunajā gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā
 2. Pamatlīdzekļu uzskaite, ievērojot jauno likumu un MK noteikumus Nr.775
 3. Ieguldījumu īpašumi
 4. Autotransports uzņēmumā
 5. Nemateriālo aktīvu uzskaite
 6. Mateiālu – ražošanas krājumu uzskaite saskaņā ar jaunā likuma un MK noteikumu Nr.775 prasībām
 7. Nodokļu rēķini un priekšnodokļa atskaitīšana
 8. Nodokļa piemērošana sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem
 9. Norēķinu ar nerezidentiem uzskaite un nodokļi
 10. Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem
 11. Prezentācijas, ziedojumi, dāvanas
 12. Komandējumi
 13. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksa
 14. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas iemaksu samaksa no valdes locekļa ienākumiem
 15. Izsniegto skaidrās un bezskaidrās naudas avansu pielīdzināšana ienākumam no algota darba
 16. Debitori, kreditori, uzkrājumu veidošana un bezcerīgo parādu norakstīšana
 17. Uzkrājumu un uzkrāto saistību uzskaite, jaunās MK noteikumu Nr.775 normas par neizmantoto atvaļinājumu
 18. Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaites kārtība 2017.gadā un deklarācija
 19. Ienākumi no dividendēm, procenti un nodokļa ieturēšanas brīdis, kā arī darījumi skaidrā naudā
 20. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija
 21. Iepriekšējo gadu kļūdu analīze, labošana – grāmatojumi
 22. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Pilns programmas saturs

Nodarbības
 • ilgums - 50 akadēmiskas stundas;
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā;
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 433.20 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!

Nodarbību sākums un laiks

4. oktobrī, 18:00-21:00, trešdienās., kriev.val. , Larisa Miņejeva

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"