Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

Mūsu centrā IAB un IFA programmas savu darbinieku kvalifikācijas celšanai izmantojušas daudzas kompānijas, tai skaitā – Baltic International Bank, Drogas, Hansabanka, LIDO, Latio, Lattelekom, Latvenergo, Lion&Ko, Mantess, Nordea, Parex Banka, Philips Latvia, Preses nams, RD Electronics, RIMI Latvija, RSEBAA, SCANIA, SWH grupa, U/V Centrs, VP Market, Whirlpool, kā arī valsts iestādes – Latvijas Banka, LIAA, LR Ekonomikas ministrija.


Mācību kurss sniedz daudz jaunu zināšanu, kuras nepieciešamas, lai sagatavotu finanšu pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām.Centra “Latvikon” pasniedzēji nodrošina kvalitatīvu apmācību un ir labi konsultanti dažādu grāmatvedības un nodokļu jautājumu risināšanā.

Gundega Mežale / Latvijas Dzelzceļš

Kursos guvu precīzu ieskatu starptautisko grāmatvedības standartu pielietošanā, kā arī radu atbildes uz daudziem interesējošiem jautājumiem.

Valters Sala / Hanzas Maiznīca

Gada laikā ieguvu starptautisku IAB kvalifikāciju, kā arī bez problēmām apvienoju galvenā grāmatveža darbu ar mācībām. Paldies centram “Latvikon” par augsto apmācību kvalitāti!

Eļena Maļiņina / Topo centrs

Es esmu finanšu direktors kompāniju grupā " Inter Source International, Inc. ", kas darbojas nekustamo īpašumu un konsultāciju pakalpojumu jomā. Man bija ļoti svarīgi apgūt un finanšu pārskatu un analīzes veikšanu pēc starptautiskajiem standartiem, tā kā es strādāju starptautisku investīciju kompānijā un man ir jāiesniedz finanšu pārskati dažādām bankām, kompāniju dibinātājiem, potenciālajiem investoriem.

Šie kursi deva man iespēju iesniegt profesionālāk izstrādātu nepieciešamo finanšu informāciju dibinātājiem jau par iepriekšējo 2002.gadu. Natālija Panova šim kursam ir sagatavojusi materiālus ļoti profesionāli, ņemot vērā mūsu interesi par starptautiskajiem standartiem un grāmatvedības uzskaiti Latvijā.

Man šis kurss bija ļoti interesants, deva daudz jaunu zināšanu, un būtiski ir tas, ka šīs zināšanas man ir nepieciešamas manu tiešo darba pienākumu veikšanā.

Jeļena Aljohina / Kompāniju grupas "Inter Source International, Inc", finanšu direktore

Ļoti patika mūsu pasniedzēja Aija Lisovska. Viņa piemērus izskaidroja tik saprotami, ka kontroldarbus izpildīt varēju bez problēmām. Ceru arī ka radīšu iespējas vēl apmeklēt kādus kursus centrā “Latvikon”.

Kristīne Vaļune / Bauskas alus

Mācību materiāls ir augstā kvalitātē. Ļoti svarīgi ir tas, ka pasniedzēja ar vienkāršiem piemēriem spēj izskaidrot teorijas sarežģītos jautājumus.

Uzskatu, ka šis kurss ir lietderīgs visiem grāmatvežiem, auditoriem, juristiem, uzņēmumu vadītājiem – īpaši pašlaik, kad mūsu valsts integrējusies Eiropas Savienībā.

Rasma Štelce / Rīgas Centrāltirgus

2003. gada decembrī mūsu grupa pabeidza Starptautiskās grāmatvežu asociācijas Pamatlīmeni (Intermediate Level). Šo programmu apguvām mācību centrā LATVIKON. Kas ir ļoti svarīgi, mums bija iespēja izvēlēties apmeklēt nodarbības vai nu no rītiem vai vakaros. Tas deva iespēju apvienot mācības un darbu.

Mācību materiāls ir veiksmīgi veidots, tas atbilst pieprasījumam un ir augstā kvalitātē. Ļoti svarīgi ir tas, ka pasniedzēji ar vienkāršiem piemēriem spēj izskaidrot teorijas sarežģītākos jautājumus.

Liels paldies mācību centra LATVIKON pasniedzējām Aijai Lisovskai un Margaritai Drožžinai par lielo pacietību un profesionalitāti vadot mācību nodarbības.

Uzskatām, ka šis kurss ir lietderīgs visiem grāmatvežiem, vēl jo vairāk – tuvojoties mūsu valsts integrācijai Eiropas Savienībā. Īpaša pateicība asociācijai International Association of Book-keepers par iespēju Latvijas grāmatvežiem apgūt šo kursu latviešu valodā. Novēlam veiksmi un panākumus turpmākajā darbā.

Ņina Lukase, Solvita Laimiņa, Elita Staļge, Inese Dzene, Dzintra Žarāne, Sandra Zunde, Anita Vilcāne, Ināra Krīgere / Ar visa laba vēlējumiem Pamatlīmena beidzēji no kompānijas „Revidents un grāmatvedis”
Nodarbības
  • Kopējais programmas ilgums - 60 akadēmiskās stundas, 12 nodarbības
  • Nodarbības notiks reizi nedēļā centrā "Latvikon" Ģertrūdes ielā 63.
Atlaides
  • Iespējama apmaksa pa daļām.
  • Ja no Jūsu organizācijas apmācību kursā piedalās 3 un vairāk cilvēku, samaksa tiek noteikta individuāli.
  • Atlaides nesummējas, spēkā ir lielākā no atlaidēm.

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"