Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

Pirmie IFA "SGS" beidzēji Latvijā

Arvien lielāks skaits Latvijas uzņēmumu, to vai citu iemeslu dēļ, pieņem lēmumu sastādīt savas finansu atskaites saskaņā ar SGS.

Šī tendence izmaina prasības, kas tiek izvirzītas augsta līmeņa grāmatvežiem un finansistiem. Tikai Latvijas uzskaites un likumdošanas pārzināšana daudzos gadījumos kļūst nepietiekama.

Ilgu laiku Latvijā nebija iespējams saņemt kvalificētu sagatavošanu SGS jomā. Nepieciešamības gadījumos grāmatvežiem nācās patstāvīgi apgūt nebūt ne vienkāršos materiālus, pie kam apstākļos, kad trūkst kvalitatīvas mācību literatūras. Situācija ir mainījusies aptuveni gadu atpakaļ, ka konsaltinga centrs "Latvikon" piedāvāja Latvijas grāmatvežiem Finansu Analītiķu Institūta (IFA) specializēto programmu "SGS – Starptautiskie grāmatvedības standarti ".

"SGS" apmācības kursu IFA izstrādāja pavisam nesen un ir jāatzīmē, ka Latvija kļuva par vienu no pirmajām Austrumeiropas valstīm, kur parādījās iespēja veikt apmācību pēc šīs programmas.

Kursa pamatauditorija – pieredzes bagāti grāmatveži un finansu direktori, kas ieņem augstus amatus lielos un vidējos uzņēmumos. Tāpat pastiprinātu interesi par IFA kursu, pilnīgi saprotamu iemeslu dēļ, ir izrādījuši Latvijas auditori, un, kas ir īpaši patīkami, jaunie ekonomisti, kas tikai uzsāk savu karjeru grāmatvedības un finansu joma. Lai gan nopietns jaunatni atturošs faktors no apmācības pēc šīs programmas , ir augstās izmaksas.

Apmācības gaitā centra Latvikon pasniedzēji ņem vērā studentu augsto sākotnējo sagatavotību un tādēļ cenšas veidot apmācību uz klausītāju jau esošo zināšanu bāzes. Liela izmanība tiek pievērsta uz kopīgā un atšķirīgā demonstrēšanu starp Latvijas un Starptautiskajiem standartiem. Šāds salīdzinājums palīdz grāmatvežiem ātrāk un ar mazāku pretestību apgūt jaunā materiāla lielo apjomu.

Jo jaunu zināšanu apjoms, kas "nobrūk" pār grāmatvežiem kursa laikā ir tiešām iespaidīgs – tiek sīki izpētīts praktiski katrs no vairāk kā 35 standartiem, kā arī tiek izskatīta virkne piemēru un situāciju, ar kurām klausītāji varētu saskarties praksē . Nodarbību praktiskā virzība padara tās dzīvas un interesantas, bet rūpīga katra standarta izpēte ļauj rezultātā runāt par patiesi vispusīgi sagatavotu darbam ar SGS speciālistu .

Runājot par IFA kursu nevar nepateikt dažus vārdus par diplomu. Jo uz šo dienu iespēju maksimumu dod tieši labu zināšanu savienojums ar labu diplomu. Gadījumā ar speciālistiem, kas gatavojas strādāt ar SGS, diploma loma ir īpaši svarīga. Jo ar Starptautiskajiem standartiem Latvijā strādā lielākoties vadošās kompānijas, kā arī kompānijas, kas daļēji vai pilnībā pieder ārvalstu akcionāriem. Tās visas ir organizācijas ar pašu augstāko menedžmenta līmeni un personāla atlasei šādās organizācijās pieiet ar vislielāko atbildību .

Finansu Analītiķu Institūts – vecākā Britu finansistu organizācija, kas ir labi pazīstama visas pasaules darba devējiem. IFA «SGS» diploms apstiprina tā īpašnieka augsto kvalifikāciju kā Latvijā, tā arī vairāk kā 80 citās valstīs.

Pirmie IFA diplomi Latvijā tika svinīgi pasniegti divām absolventu grupām, kas centrā Latvikon bija beiguši apmācības kursi pēc «SGS» programmas. Uz doto brīdi Latvija ir ap 1000 grāmatvežu, finansistu un auditoru, kuriem ir IFA kvalifikācija starptautisko standartu jomā.

Nodarbības
  • Kopējais programmas ilgums - 60 akadēmiskās stundas, 12 nodarbības
  • Nodarbības notiks reizi nedēļā centrā "Latvikon" Ģertrūdes ielā 63.
Atlaides
  • Iespējama apmaksa pa daļām.
  • Ja no Jūsu organizācijas apmācību kursā piedalās 3 un vairāk cilvēku, samaksa tiek noteikta individuāli.
  • Atlaides nesummējas, spēkā ir lielākā no atlaidēm.

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"