Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi, ONLINE vai klātienē, (20 stundas)

Kursa programma

1. Fiziskās personas saimnieciskā darbība.

2. Saimnieciskās darbības reģistrācija un tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību.

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes.

4. Grāmatvedība vienkāršā ierakstu sistēmā:

 • pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite;
 • inventāra uzskaite;
 • debitoru un kreditoru parāda uzskaite;
 • ienākumu, izdevumu un žurnāla aizpildīšanas uzskaite;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas, D3 pielikuma aizpildīšana;
 • pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāla un PVN deklarācijas aizpildīšana.

5. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ienākumu un izdevumu uzskaites noteikumu īpašie nosacījumi:

 • ieņēmumu un izdevumu reģistru aizpildīšana;
 • Mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas sagatavošana.

 6. Grāmatvedība divkāršā ierakstu sistēmā un finanšu pārskats:

 • bilances posteņi;
 • par ieņēmumiem un izdevumiem sagatavošana;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas, D31 pielikuma sagatavošana;
 • pievienotās vērtības nodokļa deklarācija.

7. Pāreja no vienkāršā ieraksta sistēmas uz divkāršo ieraksta sistēmu.

8. Patentu maksa par atsevišķiem saimnieciskās darbības veidiem.

9. Obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas:

 • Darba algas aprēķināšana, algas nodoklis;
 • Ziņas par darba ņēmējiem;
 • par valsts obligāto sociālo apdrošināšanu;
 • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!
Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem.

Nodarbības
 • ilgums - 20 akadēmiskas stundas;
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā;
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63.
Atlaides
 • Atlaide priekšapmaksai - 5% (nedēļu pirms - mēnesi pirms kursa sākuma)
 • Atlaide, pastāvīgiem Latvikon klientiem, bezdarbiekiem un studentiem - 10%
 • Apmaksu var veikt pa daļām

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"