Grāmatvedības uzskaite un finanses vadītājiem (48 stundas)

Kursa mērķis

palīdzēt vadītājiem tikt skaidrībā ar grāmatvedības uzskaites, finanšu un nodokļu jautājumiem.

Šis kurss:

 • atbrīvos Jūs no daudzām problēmām, kas ir saistītas ar finanšu jautājumu neizpratni;
 • palīdzēs Jums kontrolēt Jūsu grāmatveža vai finanšu nodaļas darbu;
 • palīdzēs efektīvāk vadīt biznesu.

Kurss ir paredzēts:

 • uzņēmumu vadītājiem un menedžeriem;
 • tiem, kam pieder bizness;
 • uzņēmējiem iesācējiem;
 • speciālistiem bez finanšu izglītības, kas grib saprast grāmatvedības uzskaiti un finanses.

Kursa programma

1. nodaļa. Finanšu operāciju uzskaite mazos un vidējos uzņēmumos

 1. Mazā uzņēmuma grāmatvedības organizatoriskie jautājumi un uzskaites politika.
 2. Primārā dokumentācija:
  1. ieraksti kases operāciju žurnālā;
  2. norēķini ar piegādātajiem pēc pavadzīmēm un rēķiniem;
  3. pavadzīmju un rēķinu noformēšana pircējiem un pasūtītajiem.
 3. Debitoru un kreditoru parādi.
 4. Grāmatvedības kontu plāns.
 5. Saimniecisko operāciju žurnāls

2. nodaļa. Pievienotās vērtības nodoklis un tā aprēķināšanas kārtība   

 1. PVN uzskaite un aprēķināšana:
  1. saņemot preci;
  2. saņemot pakalpojumus;
  3. sniedzot pakalpojumus;
  4. pārdodot preci;
  5. piešķirot un saņemot atlaides.
 2. Norēķini ar budžetu par PVN.
 3. PVN atmaksāšana no budžeta.
 4. PVN deklarācija.

3. nodaļa. Algas un nodokļu aprēķināšana

 1. Algas aprēķināšana un nodokļu ieturēšana.
 2. Atvaļinājuma naudas un kompensāciju darbinieku atlaišanas gadījumā aprēķināšana.
 3. Algu aprēķinu un izmaksu saraksts.
 4. Paziņojums par iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālo apdrošināšanu no darbinieku algas.

4. nodaļa. Finanšu pārskats un tā analīze

 1. Peļņas un zaudējumu aprēķins.
 2. Bilance un bilances posteņu analīze.
 3. Skaidrā nauda un peļņa.

5. nodaļa. Mazais bizness un peļņas nodoklis (Uzņēmumu ienākuma nodoklis)

 1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins;
 2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas korekcija;
 3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija.

6. nodaļa. Pašizmaksas aprēķins un cenu veidošana.

 1. Tiešās un netiešās izmaksas.
 2. Pārskata perioda izmaksas un produkcijas pašizmaksa.
 3. Mainīgās un pastāvīgās izmaksas.
 4. Darbs bez zaudējumiem un peļņas un realizācijas apjoma savstarpējas attiecības.
 5. Politika un lēmumu pieņemšana cenu veidošanas jomā. Cenu veidošana pēc metodes „izmaksas-pluss”.

7. nodaļa. Apgrozāmais kapitāls

 1. Neto apgrozāmais kapitāls un uzņēmuma esošās finanšu vajadzības.
 2. Apgrozāmā kapitāla vadības politikas izvēle.
 3. Finanšu lēmumu pieņemšanas kritēriji apgrozāmā kapitāla vadībā.
 4. Pašu apgrozāmo līdzekļu un esošo finanšu vajadzību analīze.
 5. Likviditātes un rentabilitātes pamatkoeficienti uzņēmuma kārtējās un nākotnes darbības noteikšanai.

8. nodaļa. Finanšu plānošana un kontrole, budžeta sastādīšana

 1. Finanšu plānošana:
  1. budžeta sastādīšana;
  2. skaidro naudas līdzekļu prognoze;
  3. kā izvairīties no bankrotēšanas.
 2. Instrumenti projektu novērtēšanai:
  1. atmaksāšanās;
  2. skaidras naudas diskontēta plūsma;
  3. ienesīguma iekšējā norma;
  4. ekonomiskā peļņa.

Pasniedzēji

Nodarbības
 • kursa ilgums- 48 akad. stundas;
 • katrs klausītājs saņem mācību materiālus ar daudziem praktiskiem piemēriem;
 • nodarbības notiek izglītības centrā "Latvikon" vienu reizi nedēļā, latviešu un krievu valodā;
Maksa
€ 397.44 + PVN

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"