Galveno grāmatvežu un vadošo grāmatvežu apmācības kursi (ONLINE vai klātienē). 2024. gada programma. Akcija! (40 stundas )

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Kursa mācību programma galveno grāmatvežu sagatavošanai sastādīta ciešā saistībā ar teoriju un praksi ņemot vērā būtiskas izmaiņas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā 2024 .gadā. 

Praktiskās nodarbības veidotas uz konkrētiem piemēriem.

Nodarbībās tiek izskatīti problemātiskie un strīdīgie aspekti, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji - praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.

 

Mācību procesa laikā klausītajiem tiek izsniegti normatīvie dokumenti, grāmatvedības uzdevumi u. c. materiāli, kas nepieciešami galvenā grāmatveža darbā.

Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!

Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās - latviešu un krievu.

Saņemtās zināšanas un prasmes ļaus patstāvīgi veikt galvenā grāmatveža darbu un sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

Kursa apraksts

Galvenā grāmatveža apmācība ietver sevī:

 • aktuālo normatīvo dokumentu apgūšana;
 • iepazīšanās ar grāmatvedības uzskaites un nodokļu likumdošanas pēdējiem grozījumiem.
Jūs iemācīsieties:
 • pieņemt un nodot lietas stājoties amatā;
 • kompetenti strādāt ar visiem atskaišu veidiem;
 • risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

Kursa programma:

•    Uzņēmuma grāmatvedības politika un grāmatvedības likuma prasības.
•    e-rēķinu izmantošana Latvijā.
•    Aktīvu atzīšanas un novērtēšanas principi finanšu pārskatā izskatot praktiskus piemērus: krājumu norakstīšana ņemot vērā dabisko zudumu pārsnieguma normas, pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšana,
•    debitoru parādu analīze, bezcerīgo parādu norakstīšana, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem,
•    citas grāmatvedības aplēses.
•    Riski, izsniedzot aizdevumus fiziskām un juridiskām personām:
o    aizdevumi saistītām personām,
o    aizdevumi, kas pielīdzināti dividenžu izmaksai.
•    Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi.
•    Dividenžu, ārkārtas dividenžu aprēķināšana. Nodoklis no dividendēm un dividendēm pielīdzinātām izmaksas.
•    Nodokļi valdes locekļa ienākumam.
•    Ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie uzņēmuma izdevumi.
•    Personāla ilgtspējas izdevumi un reprezentācijas izdevumi.
•    Soda naudu ietekme uz ar nodokli apliekamo bāzi.
•    Uzņēmuma ienākuma nodokļa ieturēšana no nerezidentu ienākumiem.
•    Dāvanas, ziedojumi.
•    UIN praktiskie piemēri un UIN deklarācijas aizpildīšana.
•    Attālinātā darba aktualitātes.
•    Par autoratlīdzības nodokļiem 2024. gadā.
•    Valsts sociālajā apdrošināšanā obligāto iemaksu veikšanas kārtība 2024.gadā.
•    Par procentu maksājumiem 2023.gadā, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli.
•    PVN piemērošanas aktualitātes un deklarācijas aizpildīšana uz praktiskiem piemēriem.
•    Preču tālpārdošanas darījumi.
•    Nodokļu normu piemērošana darījumiem ar trešām valstīm.
•    Izmaiņas nodokļu administrācijas pārbaudes procesa īstenošanā un nodokļu kontroles rēķins, vienošanās līgums.
•    Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

         AKCIJA! 03.05.24. - 31.05.24. atlaide 15% (€ 328.44 + PVN)
Nodarbības
 • ilgums - 40 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - ONLINE, ZOOM platformā vai Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 386.40 + PVN, ar 15 % atlaidi 328.44 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

4. jūnijā, 18:00-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Elīna Tropa
28. augustā, 18:00-21:15, pirmd., trešd., latv. val. , Ingrīda Lejniece
18. septembrī, 18:00-21:15, trešd., krievu val. , Larisa Miņejeva

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"