Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma (30 stundas)

Kursa programma:

1. Likums «Par nodokļiem un nodevām»

 • Nodokļu maksātāju, viņu tiesību un pienākumu klasifikācija.
 • Nodokļu parādnieku bāzes izmantošana, jēdzieni „riska adrese” un „riska persona”, citas publiski pieejamas datu bāzes.
 • Ierobežojumi darījumos ar skaidru naudu un to deklarēšanas kārtība.
 • Darījumu veidu ar skaidru naudu piemēri. Atbildība par darījumu ar skaidro naudu nedeklarēšanu vai par neatļautiem darījumiem.
 • Gadījumi, kad nodokļu administrācijai nav tiesības uzrēķināt sodus par darījumiem skaidrā naudā.
 • Riski darījumos ar saistītām personām.
 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanas nosacījumi.
 • Fizisko personu līzinga maksājumu deklarēšana.
 • Valdes locekļu atbildība par nokavētiem nodokļu maksājumiem.

2. „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” no 2018. gada 1. janvāra

 • Nodokļa likme.
 • Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamās bāzes aprēķins.
 • Nodoklis par aprēķinātajam dividendēm.
 • Nodokļu likmes nerezidentu saņemtajiem ienākumiem.
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.
 • Taksācijas periods un UIN deklarācija.
 • Nodokļu atvieglojumi.
 • Avansa maksājumi.

3. «Pievienotās vērtības nodokļa likums»

 • Ar nodokli apliekamo darījumu veidi un nodokļa likmes.
 • Darījuma vietas noteikšana.
 • Darījuma brīdis, nodokļa nomaksas brīdis un rēķinu izrakstīšanas termiņi.
 • Nodokļu rēķinu noformēšanas noteikumi.
 • Priekšnodokļa jēdziens. Priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumi un ierobežojumi. Izmaiņas priekšnodokļa atskaitīšanā vieglajām automašīnām.
 • Piemēri atskaitāmā priekšnodokļa daļas proporcijas aprēķināšanai.
 • Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā ar praktisku piemēru paraugiem (transporta, starpniecības, celtniecības, apmācības un citi pakalpojumi).
 • Nodokļa piemērošanas īpašais režīms mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem un iekārtu piegādes integrālajām shēmām.
 • Īpašā PVN piemērošanas kārtība darījumos ar nekustamo īpašumu. PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas noteikumi un piemēri darījumos ar nekustamo īpašumu.
 • Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana attiecībā uz namu pārvalžu pakalpojumiem.
 • Likuma piemērošanas īpašie režīmi.
 • Citi aktuālie jautājumi, kas saistīti ar izmaiņām PVN likumā.

4. Likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» no 2018. gada 1. janvāra

 • Minimālā darba alga.
 • Progresīvā nodokļa likme.
 • Neapliekamais minimums, VID prognozējamais mēneša neapliekamais minimums.

5. Likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu»

 • Iemaksu likmes pēc sociālās apdrošināšanas veidiem 2019. gadā.
 • Personu reģistrācija, kuras veic obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
 • Darba ņēmēju dati un ziņu kodu izmantošana.
 • Solidaritātes nodoklis.

6. Darba algas aprēķina piemēri no 2018. gada 1. janvāra.

7. «Mikrouzņēmumu nodokļa likums»

 • Apgrozījums, kam piemēro mikrouzņēmumu nodokli, un nodokļa likme.
 • Mikrouzņēmuma ienākumi un izdevumi.
 • Mikrouzņēmumu darbinieku sociālā apdrošināšana, ievērojot aktuālās izmaiņas.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija un tās aizpildīšanas kārtība.

8. «Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums»

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts un uzņēmuma vieglo automašīnu nodokļa likmes.
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi.

9. 2019. gada pārskata sagatavošanas īpatnības, ievērojot jaunos noteikumus.

 • Sabiedrību un koncernu sadalīšana kategorijās. Kritēriji, īpatnības.
 • Uzskaites kārtība, novērtēšana un atsevišķu posteņu atspoguļošana bilancē.
 • Ienākumu un izdevumu posteņu novērtēšana un atspoguļošana Peļņas vai zaudējumu aprēķina pārskatā.
 • Gada pārskata pielikums un atklājamās informācijas apjoms par uzņēmumu kategorijām.
 • Atvieglojumi un ierobežojumi mikrouzņēmumiem.

10. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Nodarbības
 • ilgums - 30 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 225.00 + PVN
Atlaides
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

5. decembrī, 17:30-21:15, ceturtd., kriev.val. , Larisa Miņejeva
21. janvārī, 9:30-13:30, otrd., kriev.val. , Tatjana Jermolajeva
22. janvārī, 9:30-13:30, trešd., latv. val. , Ingrīda Lejniece