Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem

Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija)

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija)

Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts

Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts

Populārākās apmācību programmas

Grāmatvedības kursi iesācējiem - 100 stundas. 2020. gada programma

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi 2019. un 2020. gadā (50 stundas)

Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss – «Nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskata sastādīšana»

Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija)

Projektu vadības kursi. AFW akadēmijas sertifikāts (Vācija)

Kāda apmācību sfēra Jūs interesē?