Kursi un semināru saraksts

Septembris

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
5. septembrī, 18:00-21:00, 5., 10., 12., 17. un 19. septembrī, latv.val., Rasma Anspoka
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
7. septembrī, 9:30- 14:30, sestdienās, latv. val., Margarita Drožžina
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
9. septembrī, 18:00-21:00, pirmdienās, latv.val., Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
10. septembrī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv. val., Dace Kalniņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
10. septembrī, 18:00-21:00, otrdienās, kriev.val., Larisa Miņejeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
11. septembrī, 9:30-13:30, trešdienās, latv.val., Rasma Anspoka
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
12. septembrī, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Larisa Berestova
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
12. septembrī, 9:30-13:30, ceturtdienās, kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
13. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val., Elēna Šeturiņa
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2019. gada programma (40 stundas)
14. septembrī, 9:30-13:30, sestdienās, latv.val., Rasma Anspoka
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2019. gada programma " (100 stundas)
17. septembrī, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., kriev. val., Larisa Berestova
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, trešd., kriev.val., Tatjana Jermolajeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
19. septembrī, 17:30-21:15, ceturtd., kriev.val., Larisa Miņejeva
Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss "Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats atbilstoši jaunajiem noteikumiem, 2019. gada programma" (30 stundas)
19. septembrī, 17:30-21:15, ceturtd., latv. val., Ingrīda Lejniece

Oktobris