Natālija Panova

SIA "Latvikon" direktore.
Akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem, kā arī grāmatu "Grāmatvedības uzskaite tirdzniecībā", "Grāmatvedības uzskaite. Nodokļi un nodokļu piemērošana" autore.


Pasniedz kursus:

Grāmatvežu sertifikācijas programma IAB (Lielbritānija)

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija)

Grāmatvedības uzskaite un finanses vadītājiem

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem LR

Semināri par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem