Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, ONLINE vai klātienē (40 stundas AKCIJA! no 01.09.22-30.09.22. atlaide 10%)

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Kursa mācību programma galveno grāmatvežu sagatavošanai sastādīta ciešā saistībā ar teoriju un praksi ņemot vērā būtiskas izmaiņas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā 2021.- 2022.gadā, kā arī Covid – 19 ārkārtas situācijas ietekme. 

Praktiskās nodarbības veidotas uz konkrētiem piemēriem.

Nodarbībās tiek izskatīti problemātiskie un strīdīgie aspekti, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.

Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji - praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.

 

Mācību procesa laikā klausītajiem tiek izsniegti normatīvie dokumenti, grāmatvedības uzdevumi u. c. materiāli, kas nepieciešami galvenā grāmatveža darbā.

Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!

Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās - latviešu un krievu.

Saņemtās zināšanas un prasmes ļaus patstāvīgi veikt galvenā grāmatveža darbu un sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

Kursa apraksts

Galvenā grāmatveža apmācība ietver sevī:

 • aktuālo normatīvo dokumentu apgūšana;
 • iepazīšanās ar grāmatvedības uzskaites un nodokļu likumdošanas pēdējiem grozījumiem.
Jūs iemācīsieties:
 • pieņemt un nodot lietas stājoties amatā;
 • kompetenti strādāt ar visiem atskaišu veidiem;
 • risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

Kursa programma:

 • Uzņēmuma grāmatvedības politika un jaunā grāmatvedības likuma prasībām no 2022. gada 1. janvāra.
 • Aktīvu atzīšanas un novērtēšanas principi finanšu pārskatā  izskatot praktiskus piemērus:krājumu norakstīšana ņemot vērā dabisko zudumu pārsnieguma normas,pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu  pārvērtēšana,
 • debitoru parādu analīze,  bezcerīgo parādu norakstīšana, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem,
 • citas grāmatvedības aplēses.
 • Pieļautās kļūdas attaisnojuma dokumentu noformēšanā un darījumos ar skaidru naudu.
 • Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi piemēros un to deklarēšanas kārtība.
 • Prasības uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību, pārdodot preces vai pakalpojumu internetā.
 • Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā un būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniska identifikācija.
 • Riski, izsniedzot aizdevumus fiziskām un juridiskām personām:
 • aizdevumi saistītām personām,
 • aizdevumi, kas pielīdzināti dividenžu izmaksai.
 • Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi.
 • Dividenžu, ārkārtas dividenžu aprēķināšana. Nodoklis no dividendēm un dividendēm pielīdzinātām izmaksas.
 • Nodokļi valdes locekļa ienākumam.
 • Ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie uzņēmuma izdevumi.
 • Personāla ilgtspējas izdevumi.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Soda naudu ietekme uz ar nodokli apliekamo bāzi.
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa ieturēšana no nerezidentu ienākumiem.
 • Dāvanas, dīkstāves pabalsti, ziedojumi.
 • Grozījumi PVN likumā, apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības, deklarācijas aizpildīšana, izskatot praktiskos piemēru.
 • Aktuālie jautājumi mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem par grāmatvedības uzskaiti.
 • Atcelti 2022. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem.Izmaiņas 2022.gada valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās.
 • Darba devēja ziņas par dīkstāvē esošiem darbiniekiem.
 • Izmaiņas pašnodarbinātajiem lauksaimniekiem un autoratlīdzību saņēmējiem.
 • Par procentu maksājumiem 2021. un 2022.gadā, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem.
         AKCIJA! no 01.09.22-30.09.22. atlaide 10% (€ 347.76 + PVN)
Nodarbības
 • ilgums - 40 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - ONLINE, ZOOM platformā vai Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 386.40 + PVN, ar 10 % atlaidi 347.76 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

11. janvārī, 18:00-21:15, trešd., krievu val. , Larisa Miņejeva
23. janvārī, 18:00-21:15, pirmd., trešd., latv. val. , Ingrīda Lejniece

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"