Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, ONLAIN vai klātienē, 2021. gada programma (40 stundas)

Galveno grāmatvežu sagatavošanas kurss paredzēts klausītājiem, kuriem ir darba pieredze kā grāmatvežu palīgiem, grāmatvežiem, kuri pretendē uz paaugstinājumu vai plāno pāriet uz lielāku kompāniju.

Kursa mācību programma galveno grāmatvežu sagatavošanai sastādīta ciešā saistībā ar teoriju un praksi.
Praktiskās nodarbības veidotas uz konkrētiem piemēriem.
Nodarbībās tiek izskatīti problemātiskie un strīdīgie aspekti, kas saistīti ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.
Apmācību vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji - praktiķi, grāmatu un publikāciju par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu piemērošanu autori, kas palīdzēs ar padomiem un rekomendācijām jebkurā jautājumā, kas Jums radīsies.
Mācību procesa laikā klausītajiem tiek izsniegti normatīvie dokumenti, grāmatvedības uzdevumi u. c. materiāli, kas nepieciešami galvenā grāmatveža darbā.
Vēl Centrs „Latvikon” katram kursu klausītājam pasniedz dāvanu  -  2  mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai!
Mājaslapā vienmēr var atrast aktuālu un operatīvu informāciju par izmaiņām likumdošanā, likumus un citus normatīvos aktus, veidlapas, kā arī publikācijas par aktuālām tēmām un portāla ekspertu atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Visa informācija tiek publicēta divās valodās - latviešu un krievu.
Saņemtās zināšanas un prasmes ļaus patstāvīgi veikt galvenā grāmatveža darbu un sastādīt uzņēmuma gada pārskatu.

Kursa apraksts

Galvenā grāmatveža apmācība ietver sevī:

 • aktuālo normatīvo dokumentu apgūšana;
 • iepazīšanās ar grāmatvedības uzskaites un nodokļu likumdošanas pēdējiem grozījumiem.

Jūs iemācīsieties:

 • pieņemt un nodot lietas stājoties amatā;
 • kompetenti strādāt ar visiem atskaišu veidiem;
 • risināt plašu nodokļu likumdošanas uzdevumu spektru.

Kursa programma:

 • Uzņēmuma grāmatvedības politika.
 • Pieļautās kļūdas attaisnojuma dokumentu noformēšanā un darījumos ar skaidru naudu.
 • Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi piemēros un to deklarēšanas kārtība.
 • Prasības uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību, pārdodot preces vai pakalpojumu internetā.
 • Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā un būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniska identifikācija.
 • Pamatnostādnes krājumu un pamatlīdzekļu uzskaitē.
 • Transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi no 2021. gada 1. janvāra.
 • Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", vienotais nodokļu konts.
 • Grozījumi PVN likumā, apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības, deklarācijas aizpildīšana, izskatot praktiskos piemēru.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas ņemot vērā grozījumus. no 2021. gada 1. janvāra.
 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības pazīmes.
 • Darba algas, atvaļinājumu naudas aprēķina piemēri.
 • Darba dēvēja ziņojuma aizpildīšana no 2021. gada 1. janvāra.
 • Algota darba ienākumam pielīdzinātie avansi.
 • Grozījumi attiecībā uz autoratlīdzībām no 2021. gada 1. jūlija.
 • Grozījumi attiecībā uz pašnodarbinātajiem no 2021. gada 1. jūlija.
 • Nodokļi valdes locekļa ienākumam.
 • Ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie uzņēmuma izdevumi.
 • Personāla ilgtspējas izdevumi.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Soda naudu ietekme uz ar nodokli apliekamo bāzi.
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa ieturēšana no nerezidentu ienākumiem.
 • Debitoru un kreditoru parādu uzskaites īpatnības.
 • Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem.
 • Dividenžu, ārkārtas dividenžu aprēķināšana. Nodoklis no dividendēm un dividendēm pielīdzinātām izmaksas.
 • Aktuālie jautājumi mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem par grāmatvedības uzskaiti, likuma normu piemērošanu un deklarācijas aizpildīšanu.
 • Grāmatvežu biežāk pieļauto kļūdu analīze un to labošana.
 • Uzņēmuma gada pārskats, deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins.
 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem.
Проводятся онлайн или очно.
Nodarbības
 • ilgums - 40 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 386.40 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

1. novembrī, 18:00-21:15, pirmd., trešd., kriev.val. , Larisa Miņejeva
3. novembrī, 18:00-21:15, pirmd., trešd., latv. val. , Ingrīda Lejniece

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"