Grāmatvedības kursi iesācējiem, ONLINE 2024. gada programma (100 stundas AKCIJA! 01.06.24. - 30.06.24. atlaide 15%)

1. Grāmatvedības uzskaites pamati:

 • grāmatvedības uzskaites organizācija un principi
 • grāmatvedības bilance
 • bilances aktīvi un pasīvi
 • uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi saistitie un nesaistītie ar saimniecisko darbību
 • peļņas un zaudējumu pārskats

2. Konti grāmatvedības uzskaitē:

 • aktīvi-pasīvie konti
 • bilances un ārpusbilances konti
 • kontu divkāršā ieraksta būtība un nozīme
 • grāmatvedības bilances sastādīšana no kontiem

3. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite:

 • darījumi, kuriem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis ar likmi 21%, 12% un 0%
 • ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie darījumi
 • nodokļa rēķins un priekšnodokļa atskaitīšana
 • kārtība, kā aprēķina PVN summu, kas jāiemaksā budžetā
 • PVN deklarācija

4. Naudas līdzekļu uzskaite:

 • kases operāciju uzskaite
 • norēķinu konta operāciju uzskaite

5. Norēķinu uzskaite:

 • ar norēķinu personām (avansa norēķins)
 • ar debitoriem un kreditoriem

6. Preču materiālo vērtību uzskaite:

 • preču un taras uzskaite un novērtēšana
 • preču realizācija
 • realizēto preču pašizmaksas noteikšana
 • dabīgo zudumu un bojāto preču norakstīšana

7. Pamatlīdzekļi:

 • pamatlīdzekļu novērtēšana
 • pamatlīdzekļu nolietojums finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām
 • kārtējais un kapitālais remonts
 • pamatlīdzekļu noma, līzings
 • pamatlīdzekļu pārdošana un norakstīšana

8. Autotransports uzņēmumā:

 • noma un bezatlīdzības lietošana
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
 • transportlīdzekļa izmantošana tikai uzņēmuma saimnieciskās darbības vajadzībām un maršrutu kontroles sistēma
 • transportlīdzekļa izmantošana saimnieciskajā darbībā un darbinieku un citu personu personīgajām vajadzībām
 • ar transportlīdzekļu ekspluatāciju saistīto izdevumu, kārtējā un kapitālā remonta uzskaites kārtība
 • priekšnodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo automobili atskaitīšanas kārtība

9. Darba apmaksas uzskaite:

 • darba apmaksas veidi un to uzskaite
 • vidējās algas aprēķināšana
 • darba algas aprēķina piemēri

10. Valūtas operācijas ar piemēriem

11. Uzskaites metodikas piemērs tirdzniecības uzņēmumā „POLIS”:

 • saimniecisko operāciju žurnāla aizpildīšana
 • peļņas un zaudējumu aprēķins
 • pievienotās vērtības deklarācijas aizpildīšana
 • uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšana- ikmēneša un gada
 • bilances sastādīšana

12. Grāmatvedības uzskaites īpatnības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos

13. Individuālo komersantu un pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites īpatnības

14. Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaites kārtība un deklarācija

15. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Maksa
€ 380.00 + PVN, ar 15% atlaidi € 323.00 + PVN
Atlaides
 • Atlaide priekšapmaksai - 5% (nedēļu pirms - mēnesi pirms kursa sākuma)
 • Atlaide, pastāvīgiem Latvikon klientiem, bezdarbniekiem un studentiem (apliecinot statusu) - 10%
 • Apmaksu var veikt pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

18. jūnijā, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., krievu val. , Larisa Gerasimenoka
20. jūnijā, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., krievu val. , Larisa Gerasimenoka
22. jūlijā, 9:00-13:00, pirmd., trešd., latv. val. , Elīna Tropa
5. septembrī, 17:30-21:15, otrd., ceturtd., latv. val. , Margarita Drožžina
11. septembrī, 9:00-13:00, pirmd., trešd., latv. val. , Dace Kalniņa

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"