Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss Nodokļi, nodokļu likumdošanas piemērošana un gada pārskats, ONLINE vai klātienē, 2023. gada programma (30 stundas)

Kursa programma:

1. Likums «Par nodokļiem un nodevām»

 • Nodokļu maksātāju, viņu tiesību un pienākumu klasifikācija.
 • Prasības uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību, pārdodot preces vai pakalpojumu internetā.
 • Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā un būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniska identifikācija.
 • Vienota nodokļu maksājumu konta ieviešana.
 • Nodokļu parādnieku bāzes izmantošana, jēdzieni „riska adrese” un „riska persona”, citas publiski pieejamas datu bāzes.
 • Ierobežojumi darījumos ar skaidru naudu un to deklarēšanas kārtība.
 • Gadījumi, kad nodokļu administrācijai nav tiesības uzrēķināt sodus par darījumiem skaidrā naudā.
 • Riski darījumos ar saistītām personām.
 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanas nosacījumi.
 • Fizisko personu līzinga maksājumu deklarēšana.

2. «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums»

 • Nodokļa likme.
 • Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamās bāzes aprēķins.
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.
 • Personāla ilgtspējas izdevumi.
 • Debitoru parādu norakstīšana.
 • Kreditoru parādu norakstīšana vai samazināšana.
 • Soda naudu ietekme uz ar nodokli apliekamo bāzi.
 • Nodokļa atlaides ziedotājiem.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Nodoklis par aprēķinātajam dividendēm.
 • Nodokļu likmes nerezidentu saņemtajiem ienākumiem.

3. «Pievienotās vērtības nodokļa likums»

 • Ar nodokli apliekamo darījumu veidi un nodokļa likmes.
 • Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā un izslēgšana no PVN maksātāju reģistra.
 • Darījuma vietas noteikšana.
 • Darījuma brīdis, nodokļa nomaksas brīdis un rēķinu izrakstīšanas termiņi.
 • Priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumi un ierobežojumi. Izmaiņas priekšnodokļa atskaitīšanā vieglajām automašīnām.
 • Piemēri atskaitāmā priekšnodokļa daļas proporcijas aprēķināšanai.
 • Pievienotās vērtības nodoklis sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem.
 • PVN piemērošana darījumiem ar vaučeriem un to atspoguļojums grāmatvedībā.
 • Izmaiņas reversā nodokļa piemērošanas kārtībā.
 • Samazinātās PVN likmes piemērošana.
 • Par īpašo PVN režīmu pakalpojumiem, kas tiek sniegti elektroniskā formā (MOSS).
 • Atļauja piemērot īpašo PVN režīmu preču importa darījumiem.
 • Citi aktuālie jautājumi, kas saistīti ar izmaiņām PVN likumā.

4. Likums «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»

 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības pazīmes.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, nodokļa piemērošanas kārtība.
 • Minimālā darba alga.
 • Būvniecības nozares ģenerālvienošanās par minimālo darba algu.
 • IIN likmes, progresīvā nodokļa likme, neapliekamais minimums, gada diferencētais neapliekamais minimums, neapliekamais minimums pensionāram.
 • IIN atvieglojumi par apgādājamiem, papildu nodokļu atvieglojumi, atvieglojumu ierobežojumi.
 • Neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana pa dienām.
 • Nodokļu maksātāja un viņa ģimenes locekļu attaisnotie izdevumi, attaisnoto izdevumu ierobežojums.
 • Darba algas aprēķina piemēri.
 • Autoratlīdzība un nodokļi.

5. Likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu»

 • Iemaksu likmes pēc sociālās apdrošināšanas veidiem.
 • VSAOI piemērošana personām, kas veic saimniecisko darbību.
 • Personu reģistrācija, kuras veic obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
 • Darba ņēmēju dati un ziņu kodu izmantošana.

6. «Mikrouzņēmumu nodokļa likums»

 • Apgrozījums, kam piemēro mikrouzņēmumu nodokli, un nodokļa likme.
 • Mikrouzņēmuma ienākumi un izdevumi.
 • Mikrouzņēmumu darbinieku sociālā apdrošināšana, ievērojot aktuālās izmaiņas.

7. «Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums»

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts un uzņēmuma vieglo automašīnu nodokļa likmes.
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi.

8. Uzņēmuma gada pārskats, deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins.

9. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Nodarbības
 • ilgums - 30 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 385.00 + PVN
Atlaides
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"