Intensīvais kvalifikācijas celšanas kurss par nodokļiem un to piemērošanu, ņemot vērā jaunākās izmaiņas likumdošanā (ONLINE vai klātienē). 2024. gada programma (30 stundas)

Kursa programma:

1.    Nodokļu sistēma Latvijā
•    nodokļu normatīvie akti un to piemērošana
•    nodokļu noteikumu un likumu piemērošana darījumiem ar trešām valstīm

2.    Likums “Par nodokļiem un nodevām”
•    izmaiņas nodokļu administrācijas pārbaudes procesa īstenošanā
•    nodokļu kontroles rēķins
•    izlīguma līgums starp VID un nodokļu maksātāju
•    nodokļa samaksas termiņa pagarinājums un nokavējuma naudas aprēķins
•    nodokļu maksātāju reitinga sistēmā
•    saimnieciskās darbības ieņēmumu konta
•    piemēri

3.    Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
•    darba nodokļi un ar nodokli neapliekamie darbinieka motivācijas pasākumi un labumi
•    valdes locekļu atalgojums
•    ienākumam pielīdzinātie aizdevumi un saimniecisko avansu maksājumu pielīdzināšana darba algai
•    minimālo ienākumu slieksnis
•    valsts sociālās apdrošināšanas minimālās obligātās iemaksas
•    saimnieciskās darbības veicēja, patentmaksu,  autoratlīdzība atlīdzība
•    attaisnotie izdevumi - izdevumu veidi un ierobežojumi
•    izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo ienākumu veidos
•    iedzīvotāju ienākuma nodokļis no kapitāla ienākumiem
•    piemēri

4.    Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
•    transportlīdzekļu izmantošana uzņēmumā un nodokļu piemērošana
•    piemēri


5.    Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
•    personāla ilgtspējas izdevumi un reprezentācijas izdevumi
•    debitoru parādu norakstīšana
•    nodokļa atlaides ziedotājiem
•    nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem
•    darījumi ar saistītām personām un transfertcenu dokumentācija
•    nodokļu likmes nerezidentu saņemtajiem ienākumiem
•    darījumi ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstim un teritorijam
•    piemēri

6.    Mikrouzņēmumu nodokļa likums
•    mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
•    ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
•    darba alga un nodokļi mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbiniekiem
•    ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
•    piemēri

7.    Pievienotās vērtības nodokļa likums
•    pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrācija
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    īpašie nodokļa piemērošanas režīmi un kārtības
•    ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie darījumi
•    darījuma vieta un darījuma brīdis
•    preču tālpārdošanas darījumi
•    atbrīvojumi no nodokļa
•    piemēri

8.    Dabas resursu nodokļa likums
•    nodokļa likme un apliekamais objekts
•    atbrīvojumi no nodokļu samaksas
•    piemēri

Nodarbības
  • ilgums - 30 akadēmiskas stundas
  • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
  • mācības notiek - ONLINE, ZOOM platformā vai Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 385.00 + PVN
Atlaides
  • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
  • Iespējama arī samaksa pa daļām

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"