Microsoft Excel – 2. līmenis

Kursa apraksts

Microsoft Excel kursa 2. līmenis paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai spētu strādāt ar formulām un Excel rīkiem, pievienot grafiskus objektus, produktīvāk veicot savus ikdienas darbus.


Mērķa students: Microsoft Excel 2. līmeņa kurss piemērots visiem interesentiem, lai spētu izmantot formulas un funkcijas datu atlasīšanai un filtrēšanai, veidot pivot tabulas un diagrammas datu analīzei, kā arī rediģēt un formatēt Microsoft Excel 2013 darblapas.

Priekšnoteikumi: pirms šī kursa sākšanas, studentiem ieteicams beigt sekojošu kursu vai viņiem jābūt līdzvērtīgām zināšanām:

Mācības notiek arī sestdienās (sk. kursu kalendāru).

Kursa mērķi

Pēc veiksmīgas šī kursa beigšanas, studenti varēs:

 • izmantot uzlabotas formulas;
 • organizēt darblapas un tabulas datus, izmantojot dažādas tehnikas;
 • veidot un izmainīt diagrammas;
 • analizēt datus, izmantojot Pivot tabulas, datu griezumus un Pivot diagrammas;
 • ievietot un izmainīt grafiskus objektus darblapā;
 • pielāgot un uzlabot darbgrāmatas Microsoft Office Excel vidē.

Kursa saturs

1. Datu aprēķināšana ar uzlabotām formulām

 • Lietot šūnas un sarindot nosaukumus
 • Aprēķināt datus darblapās
 • Izmantot specializētas funkcijas
 • Analizēt datus ar loģisko un uzmeklēšanas funkciju

2. Darblapas un tabulas datu organizēšana

 • Veidot un izmainīt tabulas
 • Formatēt tabulas
 • Atlasīt un filtrēt datus
 • Izmantot funkcijas datu aprēķiniem

3. Datu attēlošana izmantojot diagrammas

 • Veidot diagrammu
 • Izmainīt diagrammu
 • Formatēt diagrammu

4. Datu analizēšana, izmantojot Pivot tabulas, datu griezumus un Pivot diagrammas

 • Izveidot Pivot tabulas atskaiti
 • Filtrēt datus, izmantojot datu griezumus
 • Analizēt datus, izmantojot Pivot diagrammas

5. Grafisku objektu ievietošana

 • Ievietot un pārveidot attēlus un izgriezumkopas (ClipArt)
 • Zīmēt un pārveidot šablonus
 • Ilustrēt darbplūsmu, izmantojot SmartArt grafikas
 • Izkārtot un sagrupēt grafiskos objektus

6. Pielāgot un uzlabot Excel vidi

 • Pielāgot Excel vidi
 • Pielāgot darbgrāmatas
 • Pārvaldīt tēmas
 • Veidot un izmantot šablonus

7. Datu analīze

 • Izveidot prognozi (Trendline)
 • Izveidot sīkdiagrammas (Sparklines)
 • Izveidot scenārijus
 • Veikt „kas notiks, ja…” analīzi (What-If Analysis)
 • Veikt statistisko analīzi ar analīzes rīku izmantošanu (Analysis ToolPak)

Kvalitātes garantija:
Ja Jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta.

Maksā ir iekļauti mācību materiāli latviešu valodā.

Nodarbības
 • Dienu skaits: 2
Maksa
€ 240.00 + PVN

Citi kursi kategorijā "Microsoft Excel "