Telemārketings uz 100% – Kā efektīvi pārdot pa tālruni?

Telefons… Tas zvana katru dienu neskaitāmas reizes un praktiski visa darba diena paiet, runājot pa telefonu. Bet, jūs ne tikai atbildiet uz telefona zvaniet, jūsu darba pienākumos ietilpst zvanīt klientiem, esošajiem un jaunajiem, un runāt ar viņiem par esošajiem līgumiem un piedāvājumiem, mēģināt sarunāt jaunus.

Semināra laikā tā dalībnieki uzzinās par telefona sarunas vešanas pareizajiem nosacījumiem, par reklāmas un pārdošanas kanālu dibināšanu ar telefona palīdzību. Tiks izskatīta pareizā telefona sarunas struktūra, potenciālo un esošo klientu vajadzību un situācijas izzināšanas metodes un tālākās rīcības plāna izstrādāšana, balstoties uz telefonsarunas rezultātiem. 

- Labdien! Atvediet, lūdzu, lielo picu un kolu uz sekojošu adresi!

- Atvainojiet, bet šis ir „uzticības telefons”.

- Aha, nu tādā gadījumā atvediet man to nolādēto picu un kolu, vai arī es izdarīšu pašnāvību!

Kursa mērķauditorija: darbinieki, kuru pienākumos ietilpst produktu un pakalpojumu pārdošana ar telefona starpniecību. 

Kursa mērķis: Dot dalībniekiem gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas efektīvas pārdošanas sarunas vadīšanā pa telefonu.

Kursa saturs:

  1. Iepazīšanās. Kursa mērķi. Telemārketings saskarsmes struktūrā.
  2. Telemārketinga struktūra – struktūras trijstūris. Telemārketinga plusi un mīnusi.
  3. Pārdošanas sarunas struktūra, plāns

 Sagatavošanās sarunai pa telefonu

  - Kādu informāciju nepieciešams ievākt
  - Noskaņojums pirms sarunas, sarunas laikā?
  - Uz kādiem jautājumiem Jums ir jāsagatavo atbilde, pirms doties pie klienta?

Telefona sarunas sākums, kontakta dibināšana:

  - Kas ir svarīgs pie sarunas sākuma? Aktīvā klausīšanās. Priekšā stādīšanās.
  - Pirmie teikumi – pazīstamam un nepazīstamam klientam?
  - Pauzes – to nozīme atgriezeniskās saites veidošanā. Kas liecina par kontakta nodibināšanos,  kā to pārbaudīt?

Klienta vajadzību izpēte, jautājumu uzdošana:

- Dažādie jautājumi, kādus uzdot klientamii. Jautāšanas metodes – SPIN, Piltuves princips, Zivs
- Praktiskais vingrinājums.

Iespēja piedāvāt, prezentēt savu piedāvājumu pa telefonu:

- Kā pareizi tikt līdz iespējai prezentēt; no klienta “nākošās zīmes” par nepieciešamību veikt prezentāciju.          
- Uz klientu un uz mērķi orientētas prezentācijas īpatnības.
- Kad var iztikt bez prezentācijas
- Praktiskas prezentācijas veikšana.

Iebildumu uzklausīšana, atbilde uz tiem:

 - Iebildumu kategorijas, to pārvarēša
 - Argumentācijas metode
 - Pareizās argumentācijas taktikas izvēle.
 - Praktiskais vingrinājums.

Sarunas noslēgums:

- Efektīvas metodes sarunas noslēgumam.
- Vienošanās, rezumējums (tātad esam vienojušies par sekojošo…
- Pozitīva atvadīšanās;
- Veiktās pārdošanas sarunas analīze un gatavošanas nākamajai, stresa pārvarēšana.

Apmācības metodes: lomu spēles, izspēlējot reālas pārdošanas situācijas pa telefonu; šo pārdošanas sarunu analīze; praktiskie vingrinājumi; diskusijas.

Rezultāts: darbinieks ir apguvis nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai kvalitatīvi realizētu dažāda veida gan pārdošanas, gan aptaujas formas pa telefonu.

Maksa
€ 135.17 + PVN