Kā pārdot vairāk ekonomikas pārmaiņu laikā?

 

Treniņa mērķis:
Attīstīt dažāda amatu līmeņa darbinieku pārdošanas iemaņas, sniegt praktiskas rekomendācijas pircēju psiholoģijas atpazīšanai krīzes apstākļos un dažādo psiholoģisko barjeru pārvarēšanai ar nolūku uzlabot kompānijas pārdošanas rādītājus, uzlabot prasmi komunicēties un caur efektīvāku komunikāciju sasniegt gan savus personiskos, gan visas kompānijas mērķus. Praktiskajos vingrinājumos nostiprināt teorētiskās zināšanas.


Treniņš paredzēts:

 • visiem, kuru ikdienas pienākumos ietilpst klientu apkalpošana, komunikācijas un ilgtermiņa stabilu un abpusēji izdevīgu attiecību veidošanu ar klientiem;
 • dažādu līmeņu pārdošanas speciālistiem, kuriem ir vēlme un nepieciešamība pilnveidot savas individuālās pārdošanas prasmes, atrast jaunas pieejas pārdošanas veicināšanā, kā arī iegūt plašu informāciju par dažādām pārdošanas metodēm un paņēmieniem

Tēmas:

 • Ko nozīmē “krīze”? Ko krīze dara ar cilvēku “smadzenēm” un kādas “neģēlības” no klientiem, konkurentiem un pat sadarbības partneriem ir iespējams sagaidīt krīzes situācijās? Uz ko ir jābūt gataviem kompāniju darbiniekiem, lai “pareizi” uzņemtu šīs negācijas un tās veiksmīgi atrisinātu?
 • Ikdienas un “krīzes” pārdošanas atšķirības – kur meklējami akcenti?
 • Pirmais iespaids, kā to pareizi radīt un kas to ietekmē, saskarsmi ietekmējošās barjeras (sociālās, kultūras, psiholoģiskās u.c.). Kas ir „krīzes” pirmā iespaida radīšanas faktori?
 • Cilvēki un viņu dažādie saskarsmes stili; dažādie klientu tipi un „krīzes” korekcijas šo dažādo tipu uzvedības stilos. Kas ir informācijas apmaiņas process un kāda ir tā loma attiecību dibināšanā „krīzes” situācijā; 
 • Klientu apkalpošanas procesa prasības, norises etapi; apkalpošanas mērķu definēšana, klientu efektīvas apkalpošanas principi, klientu apkalpošanas cikls un tā pielietošana ilgtermiņa attiecību veidošanā ar klientiem. Organizācijas „iekšējā klienta” jēdziens;  ko „krīze” dara ar visu iepriekš minēto un kāpēc ir svarīgi saprast klientu apkalpošanas cikla „krīzes versiju”;
 • Pārdošanas sarunas struktūra un tās izmantošana efektīvai pārdošanas vadībai; vai „krīzes” situācijā mēs varam runāt par lineāru, sakārtotu pārdošanas sarunas struktūru? „Krīzes” korekcijas pārdošanas struktūras būtībā;
 • klientu vajadzību izzināšana, jautājumu uzdošana, aktīvā klausīšanās; klientu vajadzības – „svētā govs” vai „svētais grāls”; ko darīt ar klientu vajadzībām „krīzes apstākļos?
 • Piedāvājuma izteikšana, prezentācija, pirkšanas signāli – „krīzes” versija un tās praktiskās realizācijas iespējas;
 • Iebildumu pārvarēšana un pretargumentācija (treniņš); par sevi pārliecinātas uzvedības treniņš;
 • Papildinošās pārdošanas triki un metodes; ko nozīmē pārdot tā, lai klientam to vajag un mums tas ir izdevīgi;
 • Pārrunu vešanas ar klientu pamati; klientu apkalpošanas  un pārdošanas darbinieka laika plānošana.
 • Konflikti, to risināšana, grūtie klienti;
 • Stress un ko ar to darīt.


Rezultāts:

 • Treniņa dalībnieki pilnveidos savas komunikācijas prasmes tieši saskarsmē ar saviem biznesa partneriem, ar klientiem, ar kolēģiem, sadarbības partneriem,
 • Dalībnieki sapratīs praktisko efektīvas klientu apkalpošanas metodiku un spēs to patstāvīgi pielietot savā ikdienas darbā, tādā veidā uzlabojot savus darba rezultātus, tā sniedzot ievērojamu ieguldījumu savas kompānijas darba efektivitātē.
 • Treniņa dalībnieki iegūs plašu informāciju par dažādiem pārdošanas knifiem, attīstīs savas personīgās prasmes pārdošanā un komunikācijā, atradīs savu individuālo pieeju pārdošanas veicināšanai tieši savā nozarē mūsdienu situācijā, kā arī papildinās savas komunikācijas un sevis pasniegšanas prasmes kontekstuāli domājot par šo prasmju neatsveramo nozīmi gan savas personīgās, gan visas kompānijas izaugsmes vairošanā.


Jūs un Jūsu kompānija iegūsiet:

 • pozitīvu, pareizu attieksmi pret pircēju (klientu) un savu uzņēmumu.
 • augstāku kompānijas imidžu pircēju (klientu) acīs;
 • jaunu motivācijas devu;
 • lojālus pircējus (klientus) un peļņas pieaugumu;


Pasniedzējs: Viesturs Brālis, PhD Candid. 

 • Komunikācijas, saskarsmes, pārdošanas un komandas vadības pasniedzējs ar vairāk nekā 11  gadu pasniegšanas pieredzi *(kopš 2000.gada).
 • Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorants, LU un Rīgas Stradiņa universitātes lektors kopš 2004.gada. Daudzu publikāciju autors, konsultants par aktuālajām vadības, klientu apkalpošanas, karjeras izaugsmes u.c. tēmām.
 • Ir strādājis par personāla apmācības un attīstības speciālistu, mācību centra vadītāju, organizēja apmācības procesu visu līmeņu darbiniekiem vairākos Latvijas vadošos uzņēmumos ar pārdošanu, klientu apkalpošanu, komandas vadību u.c. tēmām saistītajos aspektos.
 • Strādājis par apmācības speciālistu a/s „Latvijas Krājbanka”, izstrādājis a/s „Latvijas Krājbanka” Klientu apkalpošanas standartu, sniedzis apmācības pakalpojumus a/s BTA, izstrādājis  a/s „BTA” pārdošanas rokasgrāmatu, strādājis „Hipotēku un Zemes bankā” par Kvalitātes vadības departamenta kvalitātes vadības speciālistu, vadījis SIA „NELSS” Mācību centru, izstrādājis SIA „NELSS” klientu apkalpošanas standartu, kā arī izstrādājis citu kompāniju klientu apkalpošanas standartus, piedalījies izstrādes procesos.
Nodarbības
 • Norises laiks: no plkst. 10:00 līdz 17:00
Maksa
€ 135.17 + PVN
Atlaides
 • Cenā iekļauti - mācību materiāli un sertifikāts