Laika menedžments – kā izpildīt vairāk un samazināt stresu.

Jūs skrienat pa galvu pa kaklu, bet darbu apjoms kā nemazinās, tā nemazinās? Jums šķiet, ka organizācija, kurā strādājiet, jūk prātā, ka tajā visi ir sajukuši, un kuru katru brīdi notiks kāda katastrofa, kura aiznesīs visus jūs prom kopā ar visiem ofisa galdiem, atskaitēm un priekšnieku?

Aizmiedziet acis, dziļi ievelciet elpu sagatavojieties – Jūs lasat informāciju, kura domāta tieši jums!

Semināra mērķis ir dot tā dalībniekiem iespēju skaidrāk apzināties  faktorus, kas ietekmē laika vadīšanu (gan tos, kurus Jūs varat ietekmēt, gan tos, kurus nevarat), spēt izvērtēt savu pašreizējo laika izmantošanas iemaņu efektivitāti, skaidrāk apzināties, kāda uzvedība dalībniekiem palīdz vai traucē pilnvērtīgi un līdzsvaroti izmantot savu laiku. Dalībnieki spēs veidot jaunus ieradumus sava laika izmantošanā un vadīšanā, efektīvāk līdzsvarot stresa situāciju radītās sekas un rast risinājumu ikdienas stresu pārvēršanai par papildus lietderīgas enerģijas avotu savai pašpilnveidei un mērķu sasniegšanai.

- Par ko tur vairāk nekā stundu cehā runā mūsu priekšnieks?
- Par darba laika ekonomiju!

Mērķauditorija:

Visu līmeņu vadītāji un darbinieki, kas vēlas paaugstināt sava darba efektivitāti, iemācoties apzināties savas laika plānošanas metodes, racionalizējot laika izmantošanu un iegūstot maksimālu efektu. 

Programmas mērķis:

- Pilnveidot dalībnieku izpratni par laika plānošanu, tās nozīmi, kā arī attīstīt spēju uzņemties atbildību par savu pašsajūtu un elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām.

- Apzināties laika menedžmenta saikni ar savām prioritātēm un vērtībām.

- Noskaidrot faktorus, kas liek pakārtot savu ikdienu steidzamām lietām, bet nolaupa laiku svarīgiem, ilgtermiņa pasākumiem.

- Apgūt paņēmienus darba laika efektīvākai izmantošanai, sevis menedžmentam ar mērķi paaugstināt sevis kā personības efektivitāti, atrodot optimālo līdzsvaru starp daudzajām dzīves sfērām.

Programmas apraksts:

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegtas pamatzināšanas par:

Laika jēdziens, tā interpretācija dažādās kultūrās.
Laika menedžments kā personīgā menedžmenta sastāvdaļa.
Būtiskākās laika izniekotāju kategorijas.
Darba laika analīzes paņēmieni.
Darba laika plānošana.
Laika menedžments darba vietā:

  • darba vietas organizēšana,
  • informācijas plūsmas uzlabošana,
  • sanāksmju plānošana un vadīšana,
  • komunikācijas laika ietilpības mazināšanas triki.

Vadītāju tipi no laika menedžmenta aspekta.Organizācijas kultūra un laika menedžments.
Sava personīgā darba piemērotākā laika noteikšana.
Individuālais plāns savu laika menedžmenta prasmju pilnveidošanai.

Mācību metodes: 

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs.

Rezultāts:

Pēc semināra noklausīšanās, dalībnieki spēs:

- noteikt savu dominējošo uzvedības veidu;
- virzīt saskarsmi vēlamajā veidā, mazāk rosinot pretreakciju apkārtējos;
- veiksmīgi tikt galā ar laika neplānošanas  radītajām problēmām;
- paredzēt savas iespējamās reakcijas uz dažādām ar laika plānošanu saistītajām situācijām un jau iepriekš tām sagatavoties u.c.

Laika plānošanas kontekstā dalībnieki skaidrāk apzināsieties  faktorus, kas ietekmē laika vadīšanu (gan tos, kurus Jūs varat ietekmēt, gan tos, kurus nevarat), spēs izvērtēt savu pašreizējo laika izmantošanas iemaņu efektivitāti, skaidrāk apzināties, kāda uzvedība dalībniekiem palīdz vai traucē pilnvērtīgi un līdzsvaroti izmantot savu laiku.

Dalībnieki spēs veidot jaunus ieradumus sava laika izmantošanā un vadīšanā, efektīvāk līdzsvarot laika izmantošanu savā darbā, uzlabot savas personīgās dzīves kvalitāti, samazināsiet stresu un spriedzi.

Maksa
€ 135.17 + PVN