Komandas veidošana un saliedēšana

Jūsu darbinieki bieži slimo un nepiedalās kolektīvajos pasākumos? Ģimene tiem ir svarīgāka par labiem darba rezultātiem? Katrs jūsu darbinieks ir zvaigzne, kurš prasa no vadības visu uzmanību un pacietību? Jūs nodarbina jautājums, kā tik dažādām un spilgtām personībām, kādi ir jūsu darbinieki līkt strādāt kā vienam veselumam, tai pat laikā nezaudējot katra darbinieka individuālās pozitīvās īpašības?

Pēc semināra noklausīšanās, tā dalībnieki skaidrāk apzināsieties  faktorus, kas ietekmē augsti motivētas komandas veidošanos un darbu, paši uz sava piemēra būs iemācījušies dažādus paņēmienus un spēs tos pielietot savas komandas iedvesmošanai; dalībnieki pastāvīgi spēs saprast komandas darba gaitā rodošos problēmu veidus un kā ar tiem tikt galā, lai aizvien paaugstinātu komandas saliedētību un kopējā radošā darba rezultātus.

Mērķauditorija:

Visu līmeņu vadītāji un darbinieki, kā arī jebkurš cits, kas vēlas labāk izprast efektīvas komandas veidošanas principus, pats piedalīties komandas veidošanas treniņā un gūt iedvesmu savas komandas izveidē un motivācijas paaugstināšanā.

Programmas mērķis:

 • Dot dalībniekiem zināšanas un efektīvus paņēmienus komandas izveidošanai un tās darba augstas kvalitātes nodrošināšanai;
 • Ļaut pašiem dalībniekiem piedalīties komandas izveidošanas procesā, sniedzot uz paša personīgā piemēra iegūtu iedvesmu un pieredzi augsti motivētas komandas veidošanā;
 • Dot dalībniekiem papildus sociālās kompetences, kuras nepieciešamas savas lomas komandā apzināšanai un tās maksimālai realizācijai. 

Programmas apraksts:

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegtas pamatzināšanas par:

 • Ko nozīmē augsti efektīva komanda un ko nozīmē komandas darbs;
 • Kā veidojas efektīvas komandas un kā šo procesu ir iespējams vadīt;
 • Kas ir organizācijas kultūra un kā tā ietekme komandas veidošanos un darbu;
 • Ieteikumi, ko darīt, lai uzlabotu komandas darbu; 
 • Kā komandas spēj radīt augsti efektīvas darba vietas, celt ikkatra darbinieka motivāciju; 
 • Ko nozīmē „būt efektīvam”? Esi efektīvs padarot efektīvus citus!   Komunikācijas procesi komandā un kā tos uzlabot, konfliktu risināšana komandā;
 • Radošuma attīstība un tā izmantošana komandas mērķu sasniegšanā;
 • Dalībnieki piedalīsies praktiskā komandas veidošanas treniņā, gūstot lielisku pieredzi turpmākai savu komandu veidošanā gan savās darba vietās, gan citās nepieciešamajās situācijās.

Mācību metodes:
Komandas treniņš ir balstīts uz praktiskiem vingrinājumiem, visu dalībnieku aktīvu iesaistīšanos daudzveidīgās komandas veidošanas aktivitātēs un spēlēs divu dienu garumā. Visām spēlēm un aktivitātēm tiek sniegts īss teorētiskais izskaidrojums un praktiskā pielietojuma iespējas ikdienas darba uzlabošanā. Semināra laikā dalībnieki pilda vairākus testus, tā uzzinot par sevi un savu lomu komandā, kā arī  lieliski pavada laiku, veiksmīgi apvienojot zināšanu apguvi ar patīkamu atpūtu.

Rezultāts:
Pēc semināra noklausīšanās, tā dalībnieki skaidrāk apzināsieties  faktorus, kas ietekmē augsti motivētas komandas veidošanos un darbu, paši uz sava piemēra būs iemācījušies dažādus paņēmienus un spēs tos pielietot savas komandas iedvesmošanai; dalībnieki pastāvīgi spēs saprast komandas darba gaitā rodošos problēmu veidus un kā ar tiem tikt galā, lai aizvien paaugstinātu komandas saliedētību un kopējā radošā darba rezultātus. Dalībnieki būs ieguvuši un nostiprinājuši pozitīvas darba vides sasniegšanas prasmes, komunikācijas prasmes un spēju savstarpēji efektīvi sadarboties kopējo mērķu sasniegšanai.

Maksa
€ 135.17 + PVN