Projektu vadības ONLINE kursi. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas) AKCIJA! no 01.12.2022. - 31.01.2023. atlaide 10%

Pilns programmas saturs

Projekts ir īslaicīgs darbs vai darbu kopums skaidri definēta mērķa sasniegšanai. Projektam ir noteikts sākuma un beigu laiks. Tā rezultāts ir unikāls, jo projekta darbs atšķiras no rutīnas darbiem un netiek pastāvīgi atkārtots. Savukārt projekta vadība ir zināšanu, prasmju un rīku izmantošana projekta aktivitātēs, lai sasniegtu tā mērķi.

Sešu nodarbību laikā sistemātiski apskatīsim projektu vadības galvenos aspektus sākot ar projekta definēšanu un plānošanu, līdz pat tā noslēgumam.  

1. Ievads projektu vadībā:

 • projekta definīcija
 • kas ir un kas nav projekts, kādi ir projekta mērķi
 • dažādu projektu veidi un piemēri
 • ieskats projektu vadības metodēs
 • projekta posmi un dzīves cikli
 • projektu vadītājs un citas lomas projektā
 • projekti dažādās organizācijās

2. Projekta definēšanu un plānošana:

 • situācijas izpēte, ieinteresēto pušu analīze
 • projekta mērķa formulējums, SMART likums
 • projekta plānošana – galvenie projekta dokumenti un rīki
 • prasību apzināšana
 • kas ir projekta harta
 • projekta laika plāns un robežšķirtnes (Milestone)
 • risku pārvaldības process, riska faktoru identifikācija un izvērtēšana, pasākumi risku mazināšanai

3. Projekta realizācija:

 • projekta plāns un tā sastāvdaļas
 • resursu piesaistīšana projektam
 • projekta darba izpilde
 • prototipu veidošana un testēšana
 • komunikācijas pamati, sapulces un sarunu vadīšana
 • konfliktu vadība
 • projekta iepirkumi

4. Projekta pārraudzība un kontrole:

 • sekošana līdzi projekta laika plānam
 • kvalitātes vadība projektā
 • projekta izdevumu un resursu plānošana un analīze
 • izmaiņu vadība projektā

5. Projekta noslēgums:

 • paveiktā analīze un projekta noslēguma atskaite
 • pieredzes nodošana nākamajiem produktiem
 • zināšanu vadība
 • līgumi projektā
 • projekta slēgšana

6. Projektu vadītājam noderīgas lietas:

 • atskaites un prezentācijas
 • personīgā produktivitāte
 • komandas veidošana
 • rīki, kas palīdz produktu vadībā
 • īss ievads MS Project programmā
Maksa
€ 750 + PVN, ar 10 % atlaidi: € 675 + PVN
Atlaides
 • Mācību kursa vērtība ar 10 % atlaidi: € 675 + PVN
 • Diviem cilvēkiem no uzņēmuma - atlaide 5%; Trim un vairāk cilvēkiem no uzņēmuma - atlaides noteikšana notiek individuāli.

Nodarbību sākums un laiks

6., 13., 20., 27. februārī, 6. un 13. martā, 09:30-15:00, latviešu valodā , Toms Kalderovskis