Microsoft Project 2013 - 2.līmenis (8 stundas)

Kursa mērķis: jūs vadīsiet un pielāgosiet projekta plānus projekta īstenošanas stadijā.

Mērķa students: šis kurss paredzēts personai, kurai ir izpratne par projekta vadības koncepciju, kurai ir pamata zināšanas par projekta plāna veidošanu un izmaiņām, izmantojot Microsoft Project 2013, un kurai nepieciešams izmantot Microsoft Project 2010, lai vadītu un pielāgotu projektus to īstenošanas stadijā.

Priekšnoteikumi: studentiem, kuri mācās šo kursu, būtu jābūt spējīgiem radīt un atjaunināt projekta plānus izmantojot Microsoft Project 2013. Jūs varat iegūt šī līmeņa zināšanas un iemaņas, apmeklējot sekojošus kursus:

 • Microsoft Project 2013 - 1.līmenis

Kursa mērķi

Pēc veiksmīgas šī kursa beigšanas, studenti varēs:

 • nomainīt projekta plāna datus ar citām aplikācijām;
 • atjaunināt projekta plānu;
 • vadīt projekta izmaksas;
 • sniegt projekta datu vizuālu pārskatu;
 • atkārtoti izmantot projekta plāna informāciju.

Kursa saturs:

1. Projekta plāna datu nomaiņa uz citām aplikācijām

 • Importēt projekta informāciju
 • Eksportēt projekta plāna izmaksu datus uz Excel darbgrāmatu
 • Kopēt projekta plāna informācijas attēlu

2. Projekta plāna atjaunināšana

 • Ievadīt uzdevumu attīstību
 • Ievadīt virsstundu darbu
 • Ievadīt uzdevumus
 • Pārplānot uzdevumus
 • Filtrēt uzdevumus
 • Noteikt pagaidu plānu
 • Veidot pielāgotu tabulu
 • Veidot pielāgotu laukumu

3. Projekta izmaksu vadība

 • Atjaunināt izmaksu novērtējuma tabulu
 • Grupēt izmaksas
 • Pievienot dokumentus projekta plānam

4. Projekta datu vizuālā pārskata sniegšana

 • Veidot vizuālu pārskatu
 • Pielāgot vizuālo pārskatu
 • Veidot vizuālā pārskata šablonu

5. Projekta plāna informācijas atjaunota izmantošana

 • Izveidot projekta plāna šablonu
 • Izveidot pielāgotu attēlu
 • Pielāgot attēlu citiem projekta plāniem
 • Sadalīt resursus
 • Veidot vadības projektu

Kvalitātes garantija:

Ja Jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta.

Nodarbības
 • Ilgums ir 8 ak. stundas (1 diena)
 • Grupas:
 • 27. marts, 9:30-17:00
 • 28. jūnijs, 9:30-17:00
 • 11. septembris, 9:30-17:00
 • 16. decembris, 9:30-17:00
Maksa
€ 120.00 + PVN
Atlaides
 • Maksa privātpersonām - € 96.00 + PVN