Projektu vadības kursi. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) tiešsaistē (49 stundas) AKCIJA! 01.07.2024. - 31.07.2024. atlaide 10%

Image by pressfoto on Freepik

Atsauksmes par kursu „Projektu vadība. AFW Akadēmijas sertifikāts”

Četru gadu laikā 580 dalībnieki  saņēma AFW Akadēmijas Projektu vadības sertifikātu izglītības centrā "Latvikon"!

 

 (lai izlasītu atsauksmi, uzklikšķiniet uz bildes un atvērsies PDF fails)

 

„Mācību kurss "Projektu vadība" , manuprāt, ir noderīgs gan iesācējiem, jo koncentrētā veidā sniedz daudzpusīgu un padziļinātu ieskatu projektu vadībā, gan arī projektu vadības praktiķiem, jo palīdz atsvaidzināt teorētiskās zināšanas un rosina paskatīties uz ikdienas darbu no cita skatu punkta.

Vērtīga šķita informācija, ko samērā reti iekļauj līdzīgos projektu vadības kursos, piemēram, par deleģēšanu, komunikācijas mākslu, sanāksmju organizēšanu un vadīšanu, moderēšanu u.c.

Vācijas Ekonomikas un vadības akadēmijas izstrādātie materiāli sniedz daudz praktisku piemēru un arī vingrinājumu, ar kuru palīdzību kursu klausītāji var pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes.

Ļoti vērtīgas man bija kontaktnodarbības un e-pasta konsultācijas ar pasniedzēju Olmani, jo viņam ir tiešām neatsverama pieredze projektu vadībā.

Kursa papildus vērtība ir iespēja iepazīt citus kursa klausītājus, tādējādi iegūstot domubiedrus tālākai profesionālai izaugsmei.”

Veselības ekonomikas centrs
Dzintra Džonsa
Ārējo sakaru un projektu daļa
Galvenā speciāliste projektu koordinācijas jautājumos

 

„Vērtīgākais ieguvums no programmas „Projektu vadība. AFW Sertifikāts” ir jauns skatījums uz lietām ko daru ikdienā! Cita pieeja un atšķirīgs domu gājiens, kas papildināja manas zināšanas un lika paskatīties savādāk uz esošo situāciju, sniedza idejas, kā labāk darīt, novērtēt un plānot savu projekta darbu.

Kursi izsita no ikdienas rutīnas, papildināja zināšanas, no darbu burtnīcām – dažādu situāciju piemēri un ieteikumi, kā rast problēmu un konfliktu risinājumu.

Man patika! Bija interesanti! Bija vērts! Noteikti ieteiktu visiem, kurus tas interesē – tas izkustinās domāšanu un attieksmi, kas savukārt uzlabos ikdienas darbu! Domāju, ka arī saskarsmē ar kolēģiem varētu rasties jaunas krāsas un vairāk pozitīvisma!

Kursos jaunapgūtās lietas kuras visvairāk noderēs darbā:

  • pasniedzēja sniegtā teorija, paraugi, tabulas, veidlapas, kuras pielietošu savā darbā;
  • no praktisko uzdevumu burtnīcām materiāls par personāla attiecībām, psiholoģisko novērtējumu un komunikācijas veidiem/iespējām;
  • projekta prezentācijas analīze no darbu burtnīcām – ļoti noderēs;
  • daži jauki piemēri, kurus izmantošu saskarsmē ar kolēģiem, lai izvairītos no konfliktiem.”

„Liepājas ūdens” PSIA
Sandra Dejus
Attīstības daļas vadītāja
Projektu realizācijas grupas vadītāja

 

„Esmu būvinženieris ar 25 gadu pieredzi celtniecības procesu organizēšanā un vadīšanā, tai skaitā sadarbībā ar Eiropas valstu: Anglija, Zviedrija, Norvēģija, Spānija uzņēmējiem – investoriem Latvijā.

No projektu vadības  zināšanu papildināšanas piedāvājumiem es izvēlējos intensīvos LATVIKON projektu vadītāju apmācību kursus ar mērķi iegūt Eiropas līmeņa projektu vadītāju teorētiskās zināšanas un to apstiprinošo Eiropā atzītu „Projektu vadība”  AFW Akadēmijas  sertifikātu.

Lekciju kurss, mācību grāmatas un praktisko nodarbību programma atbilda tam līmenim, kurš man bija nepieciešams teorētisko zināšanu jomā. Pēc mācību vielas apgūšanas varu pārliecinoši sadarboties ar projektu vadītājiem no Eiropas valstīm, jo projektu pārvaldībā  esmu kļuvis par vienotas sistēmas profesionālu dalībnieku šai procesā.

Apmācību kurss notika intensīvi, labā laika plānošanas grafikā, balstīts uz nopietnu, patstāvīgu vielas apgūšanas procesu, kas dod iespējas mācīties arī ļoti aizņemtiem darbiniekiem.

Pasniedzējs Agris Olmanis  ļoti profesionāli  pasniedza teoriju lekcijās un praktiskajās nodarbībās, ka studenti, neatkarīgi no vecuma, spēja vienādi ar aizrautību un izpratni apgūt mācību programmu. Esmu ieguvis svarīgas teorētiskās zināšanas Projektu vadības laukā, par ko esmu pateicīgs LATVIKON organizētajai apmācībai un jo sevišķi pasniedzējam  Agrim Olmanim.

Ir laba gandarījuma sajūta, ka es izmantoju šo iespēju!”

„Kurzemes krāsas” SIA
Aldis Fromanis
Prokūrists

 

„Izcili noorganizēts kurss. Pirmais ieguvums noteikti ir kompetents lektors, kurš spēj saistīt klausītāju uzmanību un sniedz izsmeļošas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Otrais ieguvums ir pats kursa materiāls, kas nesastāv tikai no teorijas, bet gan ļoti daudz dažādiem praktiskiem piemēriem. Jau šobrīd redzu, kā iegūto informāciju un zināšanas pielietot savā praksē. Trešais ieguvums ir pats nodarbību process, kurā bija iespēja uzklausīt dažādus viedokļus, problēmu risinājumus, pieejas un to visu savstarpēji salīdzināt. Uzzināju arī dažus mazus projektu vadīšanas „knifiņus”, par kuriem nebiju iedomājies. Paldies pasniedzējam, mācību kolēģiem un Latvikon par šo iespēju papildināt savas profesionālās kompetences!”

"Sales.lv" SIA
Jānis Elsts
Valdes loceklis

Maksa
€ 750 + PVN, ar 10 % atlaidi: € 675.00 + PVN.
Atlaides
  • Mācību kursa vērtība ar 10 % atlaidi: € 675.00 + PVN
  • Diviem cilvēkiem no uzņēmuma - atlaide 5%; Trim un vairāk cilvēkiem no uzņēmuma - atlaides noteikšana notiek individuāli.
  • * cena par kursu var būt - € 535 + PVN, ja nevēlaties kārtot eksāmenu, tādā gadījumā starptautiskā sertifikāta vietā Jūs saņemat Latvikon sertifikātu.
  • Kvalitātes garantija. Ja jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta. Jums ir jautājumi par kursu? Zvaniet pa tālr.: 28381760, 29416440, e-pasts: info@latvikon.lv.

Nodarbību sākums un laiks

16., 23., 30. septembrī, 7., 21. un 28. oktobrī, 09:30-15:00, latviešu valodā , Toms Kalderovskis
25. novembrī, 2., 9., 16. decembrī, 6., 13. janvārī, 09:30-15:00, latviešu valodā , Toms Kalderovskis