Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem (15 stundas)

Pamatzināšanas datorgrāmatvedības programmā 1C, grāmatvežiem ar grāmatvedības uzskaites pamatzināšanām, iepazīsiet un apgūsiet pamatzināšanas grāmatvedības uzskaites programmā, saimniecisko operāciju reģistrēšanā, iemaņas izmantosiet savā datorizētā grāmatvedības uzskaitē.

Kursa programma

 1. Programmas pamatjēdzieni
 2. Konta plāns
 3. Atlikumu ievade un citi katalogi
 4. Kase, norēķinu atbildīgās personas
 5. Banku operācijas
 6. Darba alga, kadru uzskaite
 7. Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
 8. Preču un pakalpojuma uzskaite
 9. Bilance
 10. Peļna un zaudējumi

Nodarbības
 • Nodarbību ilgums: 9:30-13:30, 18:00-21:00
Maksa
€ 80.00 + PVN (privātpersonām),
€ 120.00 + PVN (uzņēmumiem),
€ 20.00 + PVN - 1. ak. stunda (individuālās nodarbības)
Atlaides
 • Atlaide priekšapmaksai - 5% (nedēļu pirms - mēnesi pirms kursa sākuma)
 • Atlaide, pastāvīgiem Latvikon klientiem, bezdarbiekiem un studentiem - 10%
 • Apmaksu var veikt pa daļām