Excel grāmatvežiem un finansistiem (20 stundas)

Jūs uzzināsiet:

par Excel iespējām datu analizēšanā, pārbaudē un šķirošanā, kā izveidot visaptverošus analītiskus pārskatus, kuros būs automātiski atjaunināti dati; kā izveidot sarežģītas diagrammas, izmantojot dažāda veida grafikus; kā pielietot loģiskas, statistiskas, matemātiskas, finanšu formulas un funkcijas ražošanas problēmu risināšanai; kā aizsargāt datus atsevišķās šūnās, lapās un failos.

Jūs spēsiet:

 •  izveidot tabulas un prezentēt tās vizuāli;
 •  strādāt ar lielu datu apjomu, tos apstrādāt un analizēt;
 •  veikt aprēķinus, izmantojot formulas un funkcijas;
 •  sagatavot vairāk informatīvus un vizuālus ziņojumus;
 • aizsargāt datus no nesankcionētas piekļuves;
 • ietaupīt laiku, veicot analītiskos aprēķinus.

Programma

 1. diena. Darbs ar darba mapēm/datnēm/failiem Microsoft Excel 2010 lapām. Datu ievadīšana un rediģēšana

1. Ievads.

 • īss apraksts par Excel izmantotajiem pamatjēdzieniem;
 • vienlaicīga vairāku darba mapju/datņu/failu apskate, izpēte;
 • darbs ar grupu elementiem, to pārvaldīšnu;
 • datu izveidošana, saglabāšana darba mapēs/datnēs/failos;
 • datu izmaiņas darba lapās, rindās, kolonās, pārvietojot tās tabulās pa darba mapēm/datnēm/failiem;
 • darbs ar vairākām  atvērtām datnēm/mapēm/failiem.

2.Datu ievadīšana, rediģēšana.

 • teksta un ciparu datu ievadīšana un rediģēšana;
 • nosaukumu izveidošana šūnās;
 • automātiskās aizpildīšanas funkciju izmantošana;
 • starpdatnes izmantošana;
 • sarakstu izveidošana;
 • formatēšana, šūnu apvienošana;
 • kolonu, rindu pievienošana, dzēšana utt.;
 • zināmu lielumu diapazona izcelšana;
 • datu/enkurvietu nostiprināšana;
 • piezīmes, komentārus izveidošana (slēptā vai atvērtā veidā) šūnās;
 • datu pārsūtīšana (kopēšana) no Excel uz Word un atpakaļ, kā izvairīties no grūtībām.

3. Excel un Microsoft Word dokumentu sinhronizēšana.

 • MS Excel un MS Word datu apvienošana;
 • Microsoft Word tabulas kopēšana uz Microsoft Excel;
 • datu sasaistīšana, kopējot Microsoft Word tabulu Microsoft Excel.

2. diena. Darbs ar Microsoft Excel 2010 zināmu lielumu diapazoniem, tabulās un koptabulas (apvienotās).

1. Darbs ar zināmu lielumu diapazoniem, tabulām un  koptabulām (apvienotām).

 • zināmo lielumu diapazonu izveidošana, izmantojot diapazona nosaukumu formulās;
 • tabulu izveide un rediģēšana, priekšrocības un trūkumi darbā ar tabulām;
 • koptabulu izveidošana, struktūras modificēšana, pamatojoties uz datiem Excel datu bāzē, ārējā datu avotā un vairākos konsolidētos diapazonos;
 • datu filtrēšana, šķirošana un grupēšana koptabulās, rediģēšana, papildu aprēķini.

2. Datu formatēšana.

 •  izceļot netipiskas vērtības un vizualizējot datus, izmantojot histogrammu, krāsu skalas un ikonu kopas;
 •  izmantojot uzlabotās formatēšanas funkcijas;
 •  formatēšanas nosacījumu ievērošana;
 •  formulu formatēšanas rezultāti.

3. Datu analīze.

 • datu analīze ar diagrammu un grafiku palīdzību.

3. diena. Aprēķini programmā Microsoft Excel 2010: formulu izveidošana un rediģēšana.

1. Aprēķini programmā Microsoft Excel 2010: formulu izveidošana un rediģēšana.

 • formulu ievadīšana un rediģēšana;
 • funkciju izmantošana formulās;
 • formulu kopēšana un pārvietošana;
 • formulu pārveidošana pēc vajadzības;
 • nosaukumu izveidošana datu grupām;
 • saistīto šūnu atspoguļošana;
 • kļūdu korekcija formulās;
 • formulu parādīšana, paslēpšana uz darba lapas, formulējuma rindiņas mapē/datnē/failā;
 • automātisko funkciju izmantošana: sum, subtotal, min, max, search u.c.
 • formulu izmantošana šūnās ar relatīvām un absolūtām atsaucēm;
 • vairāku zināmu lielumu diapazonu "ātrā" atlase kopsavilkumā.

2. Aprēķini izmantojot dažādas funkcijas.

 • matemātisko, statistisko, loģisko funkciju, izmantošana darbam ar tekstu;
 • darbs  ar datuma un laika funkcijām;
 • darbs ar funkcijām, vērtību iegūšnai no tabulām "Saites un masīvi" (CDF, CG);
 • funkciju  identificēšana, izmantojot formulas no ārējām saitēm.

4. diena. Bilances analīze un finanšu rezultātu pārskats programmā Excel

Maksa
€ 105 + PVN,
€ 20 + PVN - 60 min. (individuālās nodarbības),
€ 30 + PVN - 90 min. (individuālās nodarbības)