Kursi 1C Grāmatvedība lietotājiem (30 stundas)

Apmācība 1C grāmatvedības programmā ir paredzēta klausītājiem, kuri pārzin grāmatvedības uzskaites pamatus un kuriem ir iemaņas darbam ar personālo datoru.
Datorprogramma 1C Grāmatvedība ir paredzēta gan iesācējiem, gan pieredzējušiem grāmatvežiem, kuri vēlas apgūt grāmatvedības un nodokļu automatizētu uzskaites kārtošanu mūsdienu uzņēmumā.
Datorprogramma 1C Grāmatvedība praktiski vērsta un kuru mērķis ir jaunu zināšanu un prasmju apgūšana, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajam darbam ar 1C Grāmatvedība.
Datorprogrammas 1C Grāmatvedība apmācība notiek speciālā datorklasē mazās grupās. Ir iespējamas arī individuālās nodarbības.
Pabeidzot datorprogrammas 1C Grāmatvedība kursus, klausītāji iegūst atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešams, lai pārliecināti un efektīvi strādātu 1C Grāmatvedības programma.

Kopējais mācību laiks: 30 akad. stundas
Nodarbību ilgums: 9:30-13:30, 17:00-21:00

Kursa programma

 1. Jaunas konfigurācijas funkcijas
  • programmas iestatīšana. 
  • programmas pamatjēdzieni
  • lietotāju saraksti un iestatīšana
  • rezerves kopija
 2. Konta plāns
 3. Atlikumu ievade un citi katalogi
  • darba algas un kadru uzskaites katalogi
  • organizācijas atbildīgās personas
  • katalogs pamatlīdzekļi
  • sākuma atlikumu ievade
 4. Kase, norēķinu atbildīgās personas
  • kases ieņēmumu orderis
  • kases izdevumu orderis
  • atskaites par kases dokumentiem
  • avansa atskaite
 5. Banku operācijas
  • maksājuma uzdevums
  • naudas ienākums kontā
  • valūtas konvertācija
 6. Darba alga, kadru uzskaite
  • algas aprēķinu dokumenti
  • darba algas aprēķināšana un izmaksas saraksti
  • darba algas atskaites
  • personalizētas atskaites
 7. Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
  • pamatlīdzekļu un NMA iegāde un pieņemšana uzskaitē
  • pamatlīdzekļu un NMA pārvietošana un izstāšanās
  • mēneša slēgšana, amortizācijas aprēķins
  • mazvērtīgais inventārs
 8. Preču un pakalpojuma uzskaite
  • preču un pakalpojuma saņemšana
  • preču un pakalpojuma realizācija
  • preču atgriešana
  • preču norakstīšana
  • preču inventarizācija noliktava
 9. PVN uzskaite
  • PVN atskaites
  • PVN deklarācijas iestatījumi
 10. Bilance
 11. Peļna un zaudējumi
 12. Patstāvīgais darbs
  • skolotāja uzdevumu izpilde
  • rezultātu apspriešana
Maksa
€ 150.00 + PVN (privātpersonām),
€ 195.00 + PVN (uzņēmumiem),
€ 20.00 + PVN - 1. ak. stunda (individuālās nodarbības)
Atlaides
 • Atlaide priekšapmaksai - 5% (nedēļu pirms - mēnesi pirms kursa sākuma)
 • Atlaide, pastāvīgiem Latvikon klientiem, bezdarbiekiem un studentiem - 10%
 • Apmaksu var veikt pa daļām