Kursu un semināru saraksts

Jūnijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
11. jūnijā, 17:30-21:15, pirmd., trešd., ceturtd., latv. val. Margarita Drožžina
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
11. jūnijā, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., kriev. val. Olga Stepanova
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
15. jūnijā, 9:30-14:30, pirmd., otrd., ceturtd., latv. val. Dace Kalniņa
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
20. jūnijā, 9:30-14:30, sestdienās, latv. val. Larisa Berestova

Jūlijs

Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi (20 stundas)
1. jūlijā, 9:30-13:30, 1., 6., 8. un 13. jūlijā, latv.val. Larisa Berestova
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
1. jūlijā, 9:30-13:30, trešd., piektd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
2. jūlijā, 17:30-21:15, ceturtd., kriev.val. Larisa Miņejeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
2. jūlijā, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
3. jūlijā, 9:30-13:30, trešd., piektd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
6. jūlijā, 17:30-21:15, pirmd., trešd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
16. jūlijā, 17:30-21:15, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val. Larisa Berestova

Septembris

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
5. septembrī, 9:30-14:30, sestdienās, latv.val. Margarita Drožžina
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val. Larisa Berestova