Kursu un semināru saraksts

Jūlijs

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
23. jūlijā, 17:30-21:15, pirmd., otrd., ceturtd., kriev. val. Larisa Gerasimenoka

Augusts

Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
5. augustā, 17:30-21:15, pirmd., trešd., ceturtd., latv. val. Margarita Drožžina
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
13. augustā, 9:30-14:30, otrd., ceturtd., latv.val. Dace Kalniņa

Septembris

Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
2. septembrī, 9:30-13:30, trešd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
3. septembrī, 17:30-21:15, ceturtd., kriev.val. Larisa Miņejeva
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
5. septembrī, 9:30-14:30, sestdienās, latv.val. Margarita Drožžina
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
7. septembrī, 17:30-21:15, pirmd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Grāmatvedības kursi iesācējiem "2020. gada programma " (100 stundas)
8. septembrī, 9:30-13:30, otrd., ceturtd., kriev. val. Olga Stepanova
Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss "Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma " (50 stundas)
9. septembrī, 9:30-13:30, trešd., latv.val. Ingrīda Lejniece
Praktiskais kurss galveno grāmatvežu sagatavošanā, 2020. gada programma (40 stundas)
11. septembrī, 9:30-13:30, piektd., kriev. val. Tatjana Jermolajeva
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)
18. septembrī, 9:30-13:30, piektdienās, latv. val. Larisa Berestova