Seminārs "Izmaiņas nodokļu likumdošanā 2019. – 2020. gadā"

2 dienu seminārs ir paredzēts galvenajiem grāmatvežiem un finanšu un grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas speciālistiem. Mūsu seminārā vienkāršs visu svarīgo nodokļu izmaiņu 2019. – 2020. gadam kopsavilkums ar praktiskiem piemēriem. Jūs saņemsiet atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un sagatavosieties 2019. gada pārskatam.

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Semināra programma:

1.   Nodokļi un nodevas

 • Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi.
 • Prasības uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību, pārdodot preces vai pakalpojumu internetā.
 • Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā un būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniska identifikācija.
 • Vienota nodokļu maksājumu konta ieviešana.
 • Pienākums sniegt VID informāciju par fiziskās personas norēķinu konta apgrozījumu.
 • Preču, darbu un pakalpojumu cenas noteikšanas principi nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
 • Saistītās personas un preču un pakalpojumu tirgus cenas ietekme uz UIN.
 • Vienošanās starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, lai noteiktu darījuma tirgus vērtību (transferta cenu).
 • Valdes locekļu atbildība par nodokļu maksājumu kavējumiem.

2.  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības pazīmes.
 • IIN likmes, progresīvā nodokļa likme, neapliekamais minimums, gada diferencētais neapliekamais minimums, neapliekamais minimums pensionāram.
 • IIN atvieglojumi par apgādājamiem, papildu nodokļu atvieglojumi, atvieglojumu ierobežojumi.
 • Nodokļu maksātāja un viņa ģimenes locekļu attaisnotie izdevumi, attaisnoto izdevumu ierobežojums.
 • Valdes locekļa domājamais ienākums, aizdevumam pielīdzināms ienākums un ienākums no samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma.

3.  Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 • VSAOI likmju izmaiņas, obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs.
 • VSAOI piemērošana personām, kas veic saimniecisko darbību.
 • Jauna kārtība VSAOI piemērošanā autoratlīdzību saņēmējiem.
 • Paziņojumu iesniegšanas un obligāto iemaksu budžetā veikšanas termiņi.

4.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 • Nodokļa bāzes aprēķināšana, sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.
 • Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.
 • Personāla ilgtspējas izdevumi.
 • Debitoru parādu norakstīšana.
 • Kreditoru parādu norakstīšana vai samazināšana.
 • Soda naudu ietekme uz ar nodokli apliekamo bāzi.
 • Nodokļa atlaides ziedotājiem.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Nodokļa piemērošana izmaksājamām dividendēm.
 • Nodokļa piemērošana darījumiem ar nerezidentiem.
 • Transfertcenu noteikšana precēm un pakalpojumiem ar zemu pievienoto vērtību.
 • Kontrolētie ārvalstu uzņēmumi saskaņā ar Direktīvu 2016/1164.

5.   Pievienotās vērtības nodoklis

 • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana no VID PVN maksātāju reģistra.
 • PVN piemērošana darījumiem ar vaučeriem un to atspoguļojums grāmatvedībā.
 • Izmaiņas reversā nodokļa piemērošanas kārtībā 2020. gadā.
 • Samazinātās PVN likmes piemērošana.
 • Par īpašo PVN režīmu pakalpojumiem, kas tiek sniegti elektroniskā formā (MOSS)
 • Par īpašo režīmu nodokļa piemērošanai melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādēm.
 • Atļauja piemērot īpašo PVN režīmu preču importa darījumiem.
 • Krāpniecisku darījumu ierobežošana un samazināšana PVN jomā.
 • Pārrobežu darījumi.

6.  Mikrouzņēmumu nodoklis

 • Mikrouzņēmumu maksimālais gada apgrozījums, ņemot vērā pārejas periodu.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa likmes.
 • Darbinieku ierobežojums strādāt vairākos mikrouzņēmumos.
 • Mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas precizēšanas ierobežojums.
 • Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņā un kārtībā, ieviešot vienotu nodokļu maksājumu kontu.

7. Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

8.  Izmaiņas komandējumu apmaksas noteikumos

Semināra lektors:

Solvita Kalniņa – ekonomikas maģistrs, praktizējošs sertificēts grāmatvedis ar darba pieredzi lielās sabiedrībās, nodokļu konsultants, sertificēts starptautisko standartu speciālists.

 • Seminārs notiks:
  22. un 29. janvārī 2020.g., no plkst. 9:30 līdz 14:30, izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63, Rīgā
 • Semināra cena – € 120 + PVN (semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).
Maksa
€ 120 + PVN
Atlaides
 • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
 • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
 • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %