Illustrator kursi – 2.līmenis (Eksperts)

Apskats:
Līdzās citām vektorpaketēm, programma Illustrator – firmas Adobe produkts – ļauj darba gaitā cieši mijiedarboties ar citām šīs pašas firmas grafiskajām paketēm, tādām kā Photoshop, Pagemaker, Premier, Indesign, kas atklāj jaunas iespējas darbā ar rastrgrafiku un vektorgrafiku. Tieši tādēļ daudzas poligrāfijas firmas un studijas izvēlas strādāt ar speciālistiem, kuri ir apguvuši Adobe Illustrator. Šī kurs studēšana – jūsu iespēja kļūt par tādu speciālistu. Bez tam, jūs iemācīsieties izveidot sarežģītus attēlus, kuri ir pāri tam, ko var izveidot ar Illustrator bāzes instrumentu palīdzību, un varēsiet kļūt par īstu mākslinieku.

Kam kurss ir paredzēts:
Kurss paredzēts, pirmkārt, projektētājiem, izdevniecību darbiniekiem, burtličiem, mārketinga speciālistiem un citiem lietotājiem, kuriem jau ir darba iemaņas ar programmu Adobe Illustrator.

Satura izklāsts:

1. Kompleksu ilustrāciju veidošana.
1.1. Šablonu izveidošana, lietojot vienkāršas formas.
1.2. Salikta ceļa veidošana.
1.3. Ceļu nobīde.
1.4. Formu dzēšana.

2. Komplekso ilustrāciju uzlabošana.
2.1. Efektu pielietošana.
2.2. Simbolu izveidošana.
2.3. Pielāgotu otu izveidošana.
2.4. Objektu organizēšana ar slāņiem.
2.5. Globālu krāsu modificēšana.
2.6. Režģa izveidošana.

3.Vektora versijas izveidošana no rastrgrafikas.
3.1. Slāņainā Photoshop dokumenta atvēršana.
3.2. Rastrattēlu salikšana manuāli.
3.3. ArtWork izsekošana automātiski.
3.4. Izsekošanas rezultātu pielāgošana.
3.5. Sākumuzstādījumu pielietošana.
3.6. Izsekoto objektu ceļu konvertēšana.

4. ArtWork krāsošana.
4.1. Krāsu pielietošana, izmantojot Live Paint.
4.2. Atstarpes labošana objektā.
4.3. Objekta konvertēšana Live Paint grupās.
4.4. Krāsu pielietošana, izmantojot Live Color.

5. Speciālu efektu izveidošana.
5.1. Ceļu vienkāršošana.
5.2. Masku izveidošana.
5.3. 3D efekta izveidošana.
5.4. Pārejas izveidošana.
5.5. Grafikas stilu sadalīšana.

6. Krāsu pārvaldes pielietošana.
6.1. Krāsu pārvaldes pārzināšana.
6.2. Krāsu pārvaldes iestatīšana.

7. Dokumentu izvadīšana.
7.1. Laukuma izveidošana.
7.2. Papildiespieduma priekšapskate.
7.3. Savietota nolikuma izdruka.
7.4. Krāsu separācijas (atdalīšanas) izveidošana.
7.5. Adobe PDF faila izveidošana.

8. Grafikas eksportēšana tīmeklī un mobilajā telefonā.
8.1. Krāsu konvertēšana tīmekļa drošās krāsās.
8.2. Šķēļu izveidošana.
8.3. Interaktivitātes pievienošana SVG failam.
8.4. Tīmekļa grafikas eksportēšana.
8.5. Attēla priekšapskate Mobile Output.

Kvalitātes garantija:
Ja jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta.

Maksā ir iekļauti mācību materiāli latviešu valodā.

Dienu skaits: 2

Nodarbības
  • Ilgums: 2 dienas
Maksa
€ 300.00 + PVN
Atlaides
  • Maksa privātpersonām (bez PVN): 240.00 €