20461 Querying Microsoft SQL Server®

Overview

Students learn the technical skills to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014. This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence.

Who Should Attend

This course is intended for Database Administrators, Database Developers, and Business Intelligence professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused or plan on taking the exam; namely, report writers, business analysts and client application developers.

Outline

Lesson 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
 • Lab : Working with SQL Server 2014 Tools

Lesson 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
 • Lab : Introduction to Transact-SQL Querying

Lesson 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions
 • Lab : Writing Basic SELECT Statements

Lesson 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
 • Lab : Querying Multiple Tables

Lesson 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with a WHERE Clause
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown and Missing Values
 • Lab : Sorting and Filtering Data

Lesson 6: Working with SQL Server 2014 Data Types

 • Introducing SQL Server 2014 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
 • Lab : Working with SQL Server 2014 Data Types

Lesson 7: Using DML to Modify Data

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data
 • Lab : Using DML to Modify Data

Lesson 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL
 • Lab : Using Built-In Functions

Lesson 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
 • Lab : Grouping and Aggregating Data

Lesson 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
 • Lab : Using Subqueries

Lesson 11: Using Table Expressions

 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Lab : Using Table Expressions
 • Lesson 12: Using Set Operators
 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY
 • Lab : Using Set Operators

Lesson 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions
 • Lab : Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions

Lesson 14: Pivoting and Grouping Sets

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets
 • Lab : Pivoting and Grouping Sets

Lesson 15: Executing Stored Procedures

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored Procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL
 • Lab : Executing Stored Procedures

Lesson 16: Programming with T-SQL

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow
 • Lab : Programming with T-SQL

Lesson 17: Implementing Error Handling

 • Using TRY / CATCH Blocks
 • Working with Error Information
 • Lab : Implementing Error Handling

Lesson 18: Implementing Transactions

 • Transactions and the Database Engine
 • Controlling Transactions
 • Isolation Levels
 • Lab : Implementing Transactions

Dienu skaits: 5 

Jums ir jautājumi par kursu? Zvaniet pa tālr.  67285395.

Kvalitātes garantija
Ja jūs noklausījāties kursu un jūtat, ka ne visas kursa tēmas ir apgūtas pietiekamā līmenī, mēs dodam iespēju noklausīties kursu vēl vienu reizi bez maksas kopā ar citu grupu, kurā ir brīva vieta.

Nodarbības
 • Nodarbību grafiks: 12.-16. marts, 9:30-17:00
Maksa
€ 1175.00 + PVN
Atlaides
 • Maksa privātpersonām (bez PVN): 940.00 €
 • Maksa organizācijām (bez PVN): 1175.00 €

Citi kursi kategorijā "SQL Server"