ITIL Foundation 2011 Edition

Kurss "ITIL Foundation 2011 Edition" sniedz plašam interesentu lokam priekšstatu par pakalpojumu pārvaldības procesiem uzņēmumos vai iestādēs.


Kursa mērķis ir iepazīstināt ar "ITIL Foundation 2011 Edition" vadlīnijām, kas ļauj apgūt pakalpojumu pārvaldības procesu pamatjēdzienus un vislabākās prakses ieteikumu bāzi.

Mērķauditorija – IT vadītāji, IT profesionāļi un par IT pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanu atbildīgās amatpersonas.

KURSA PROGRAMMA:

1. Ievads pakalpojumu pārvaldībā
• Kas rūp vadībai?
• Kādi ir galvenie IT vadības izaicinājumi?
• IT pakalpojumu pārvaldības mērķi
• Kas ir pakalpojums?
• Kas ir pakalpojumu pārvaldība?
• Kas ir ITIL?
• Vēsture
• Ieguvumi


2. Pakalpojumu stratēģija
• Pakalpojuma vērtība
• Pakalpojumu struktūras
• Pakalpojumu aktīvi
• Pakalpojumu sniedzēju tipi
• Pakalpojumu pārvaldība kā stratēģisks resurss
• Pakalpojumu stratēģijas procesa aktivitātes
o Finanšu pārvaldība
o Pakalpojumu portfeļa pārvaldība
o Pieprasījuma pārvaldība
• Galvenās lomas un atbildības
• Saites ar citiem dzīves cikla etapiem
• Metodes un rīki
• Ieviešana

3. Pakalpojumu projektēšana
• Projektēšanas četri “P”
• Pakalpojuma projektējums
• Pakalpojumu portfelis
• Pakalpojumu projektēšanas procesa aktivitātes
o Pakalpojuma kataloga pārvaldība
o Pakalpojuma līmeņa pārvaldība
o Resursietilpības pārvaldība
o Pieejamības pārvaldība
o IT pakalpojumu nepārtrauktības pārvaldība
o Informācijas drošības pārvaldība
o Piegādātāju pārvaldība
• Galvenās lomas un atbildības
• Saites ar citiem dzīves cikla etapiem
• Metodes un rīki
• Ieviešana

4. Pakalpojumu pāreja
• Pakalpojumu pārņemšanas “V” modelis
• Galvenie procesi un aktivitātes
o Izmaiņu pārvaldība
o Pakalpojumu resursu un Konfigurāciju pārvaldība
o Zināšanu pārvaldība
o Pārņemšanas plānošana un atbalsts
o Relīžu un izvietošanas pārvaldība
o Pakalpojumu validācija un testēšana
o Novērtēšana
• Galvenās lomas un atbildības
• Saites ar citiem dzīves cikla etapiem
• Metodes un rīki
• Ieviešana

5. Pakalpojumu ekspluatācija
• Galvenie procesi un aktivitātes
o Notikumu pārvaldība
o Incidentu pārvaldība
o Pieprasījumu izpilde
o Piekļuves pārvaldība
o Problēmu pārvaldība
• Pakalpojumu dienests
• Tehniskā pārvaldība
• Aplikāciju pārvaldība
• IT ekspluatācija
• Galvenās lomas un atbildības
• Saites ar citiem dzīves cikla etapiem
• Metodes un rīki
• Ieviešana

6. Pakalpojumu pilnveidošana
• Pastāvīgas pakalpojumu pilnveidošana modelis
• Galvenie procesi un aktivitātes
o 7 –soļu pilnveidošanās process
o Pakalpojumu mērīšana
o Atskaites par pakalpojumiem
• Galvenās lomas un atbildības
• Saites ar citiem dzīves cikla etapiem
• Metodes un rīki
• Ieviešana

7. ITIL kvalifikācijas shēma
• kvalifikācijas shēma
• Tālākās apmācību iespējas
• Kas notiek ar esošajiem sertifikātiem

Kursa cenā iekļauti materiāli un vaučeris eksāmenam "ITIL Foundation 2011".

Dienu skaits: 3 

Jums ir jautājumi par kursu? Zvaniet pa tālr. 67285395.

Nodarbības
  • Nodarbību grafiks: 14,15.,16. februārī, 9:30-17:00
Maksa
€ 840.00 + PVN

Citi kursi kategorijā "ITIL kursi"