Angļu valoda. Visi apmācību līmeņi. (Sadarbībā ar "NH mācību centru")

Darbam ar korporatīviem klientiem mēs piesaistām augsti kvalifikācijas pasniedzējus un izstrādājam apmācības programmu, ņemot vērā Jūsu biznesa specifiku.

Atkarībā no Jūsu vajadzībām mēs piedāvājam:

  • vispārīgu angļu valodas kursu;
  • biznesa angļu valodas kursu;
  • specializētas programmas (sarunvalodas kurss, lietišķā sarakste, angļu valoda sekretārēm u.c.).

Nodarbību forma

Nodarbības var tikt organizētas gan individuāli, gan grupās. Grupa tiek veidota, balstoties uz iepriekšējās testēšanas rezultātiem. Optimālais apmācāmo skaits- no 2 līdz 8 cilvēkiem. Maksimālais apmācāmo skaits grupā - 10 cilvēki.

Nodarbību grafiks

Nodarbību grafiks tiek veidots, ņemot vērā Jūsu vēlmes. Nodarbību ilgums un intensitāte tiek iepriekš aprunāta ar klientu individuālā kārtībā. Lai apmācību process būtu maksimāli efektīvs, rekomendējam mācīties ne retāk kā divas reizes nedēļā, ņemot vērā to, ka vienas nodarbības ilgums ir ne mazāks par divām mācību stundām.

Nodarbību rīkošanas vieta

Nodarbības var tikt rīkotas gan Jūsu uzņēmuma ofisā, gan izglītības centrā ērtā Jums laikā.

Kontrole apmācības procesā

Apmācības procesā katras grupas pasniedzējs kontrolē apmeklētību un studentu apmācības rezultātus. Starpposmu testēšana tiek veikta zināmos programmas etapos. Atskaite par studentu apmeklētību un sekmību var tikt regulāri uzrādīta rakstiskā formā uzņēmuma pārstāvim, kas atbild par apmācību.

Pēdējā testēšana

Mācību kursa apgūšanas gaitā, tiek veikta pēdējā testēšana, kuras rezultātā tiek apstiprināts katra apmācamā valodas līmenis.

Maksa un atlaides

  • grupas nodarbības mācību maksa tiek noteikta individuāli pārrunu ceļā;
  • vairāku grupu apmācībai - atlaide līdz 20%

Kā sākt apmācības?

Visas iespējamās sadarbības detaļas jūs varēsiet apspriest tikšanās laikā ar mūsu menedžeri.

Tikšanās ar menedžeri un personāla testēšanas veikšana - bezmaksas. Pēc tās rezultātiem mēs Jums piedāvāsim piemērotāko apmācības programmu un izteiksim Jums komercpiedāvājumu.

Lai vienotos par ērtu tikšanās laiku, piezvaniet pa tālruni 80001155 vai atstājiet savu kontaktinformāciju un ziņojumu šeit.